JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  4 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)วิชาชีพ
– คอยตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงาน – ต้องวิเคราะห์งานเพื่อให้นายจ้างเห็นว่ามีตรงไหนที่อันตรายบ้าง เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันให...

บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
20 Mar 18
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(พูดภาษาจีนได้)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับติดตามลูกค้า 2.รับส่ง orderและ forcast 3.จัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 4.การบำรุงรักษาและการติดตามลูกค้า 5.ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด
Amata City Industrial Rayong
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ด่วน
1.การตรวจสอบจำนวน คุณลักษณะ แยกแยะ จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ระบบการตรวจสอบ และตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ จำนวน สภาพ และคุณภาพ 2.การควบคุมและรับผิดชอบต่อสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลัง 3. การส่ง...

บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด
Amata City Industrial Rayong
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
4 . ล่ามภาษาไทย-จีน(ด่วน)รับสมัครด่วน !
- เป็นล่ามในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนจีนและคนไทย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท เช่นฝ่ายผลิต/ฝ่ายบุคคล

บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด
Amata City Industrial Rayong
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs