JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . Graphic Designer
- ออกแบบและแก้ไขบรรจุภัณฑ์สินค้า - ออกแบบสื่อส่งเสริมการขายและสื่องาน Event - ออกแบบสื่อ Banner และ Poster สำหรับสื่อออนไลน์ - จัดทำรูปภาพและงานสื่อต่างๆเพื่อสนับสนุนงานขาย

บริษัท ไท่ ห่าว ชือ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary 16,000 บาทขึ้นไป
18 Jul 19
2 . หัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า งานไม่เกิดปัญหา - ควบคุมและจัดการการผลิต - กำกับดูแลควบคุมในสายการผลิตให้ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -...

บริษัท ไท่ ห่าว ชือ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา ด่วน
Salary 12,000-13,000 บาท
18 Jul 19
3 . ผู้จัดการขาย Modern Tradeรับสมัครด่วน !
-วางแผนวิเคราะห์งานด้านการขายในประเทศ -ดูแลงานงานขายทุกเขตการขาย ทีมขาย ทั้ง Modern Trade และ Traditional Trade ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมการปฏิบัติและพัฒนาบุคลกรในทีมงานขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด -...

บริษัท ไท่ ห่าว ชือ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs