JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
1. ดูแลทีมขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ฝึกอบรมพนักงานของแผนก 3. ดูแลลูกค้าเสนอขายสินค้าและปิดการขายสินค้า

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
2 . Marketing Manager/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1.ดูแลบริหารจัดการ และพัฒนา งานด้านการตลาดทั้งระบบของบริษัทฯ 2.Team leader & Assignment สร้างทีมทั้งจากการรับใหม่และการอบรมคนเก่า 3.ประสานงานการสร้าง Content management เพื่อสร้าง SEO ให้มีประสิทธิ...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
3 . การตลาด
1. คิดและสร้างสรรค์งานออกแบบในการผลิตสื่อดิจิตอลทั้งหมด เช่น เว็บไซต์, Mobile App, Social media graphics, Banner โฆษณาทั้งภาพนิ่งและแบบเคลื่อนไหว, Video Screen, Animation, และอื่นๆ 2. วางแผนจัดการการ...

TNY Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
4 . IT Support - CS
งาน Customer Service 1.บริการลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับบริการของบริษัท 2.รับเรื่องติดตามสินค้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ตอบคำถามลูกค้าผ่านช่องทาง Line และทางโทรศัพท์ งาน IT Support...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 May 19
5 . ตัวแทนออกของ (Shipping)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารพิธีการทางศุลกากรขาเข้า,เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อเดินงานพิธีการทางศุลกากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน - ดำเนินการ การใช้สิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี...

TNY Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
24 May 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบรายการทางบัญชี และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี 2.งานด้านบัญชีทั่วไป ออกใบกำกับภาษี,หัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย 4.บันทึกสรุปรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 5.งานอื่นๆที่ได้รับม...

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท (ตามประสบการณ์)
24 May 19
7 . พนักงานขาย
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์

TNY Co., Ltd.
5 Position
Salary 12,000-50,000 /ตามความสามารถ
24 May 19
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Call Center
1.ดูแลสมาชิกในทีม Call Center 2.ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่สมาชิกในทีมพร้อมแก้ปัญหาต่างๆภายในทีม 3.สรุปข้อมูล Report รับสายของทีม Call Center 4.ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์(วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)

TNY Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 May 19
9 . ผู้ชำนาญการศุลกากร
1.ตรวจสอบและให้ข้อมูลพิกัดสินค้าได้อย่างถูกต้อง 2.ดำเนินการและจัดทำเอกสารต่างๆสำหรับพิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของศุลกากร 3.ตรวจสอบเอกสารทางด้านพิธีการศุลกากร เช่น ใบขนสินค้า Commercial , Invoice ,...

TNY Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 May 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs