JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  26 Positions      
Sort By 
1 . 14 สิงหาคม 62 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันทีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและติดตามหนี้ผ่านทา
โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 ...

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
Salary 0
19 Aug 19
2 . Accounting Officer
-จัดเตรียมข้อมูลจากระบบ AS400 ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ -บันทึกใบกำกับภาษีในระบบ AS400 เพื่อใช้ในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม -บันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ...

กรุงศรี ออโต้
1 Position
19 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์เพื่อผู้แทนจำหน่ายยานยนต์ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
- ตรวจสอบรถตามดีลเลอร์ โชว์รูมต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - จัดส่งและติด QR Code รถ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุงศรี ออโต้
1 Position
19 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์เพื่อผู้แทนจำหน่ายยานยนต์ พื้นที่ภาคใต้ (ภูเก็ต)
- ตรวจสอบรถตามดีลเลอร์ โชว์รูมต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - จัดส่งและติด QR Code รถ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุงศรี ออโต้
1 Position
19 Aug 19
5 . ผู้จัดการควบคุมคุณภาพการขายประกันภัย
- กำกับดูแล บริหารจัดการงานควบคุมคุณภาพประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์คุณภาพการขายประกันภัยทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - แก้ไขปัญหา พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการขายประกันภัย

กรุงศรี ออโต้
1 Position
19 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่บริหารและติดตามหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ (Phone Collector) รับสมัครด่วน !
โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
Salary 0
19 Aug 19
7 . HR Support (Temporary)
1. สนับสนุนงานทางด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน 2. บันทึกข้อมูลและอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน 3. ปฎิบัติงานทางด้านเอกสารและประสานงานทั่วไป

กรุงศรี ออโต้
1 Position
19 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อภาคสนาม (FCR) ประจำโคราชรับสมัครด่วน !
• ติดตามทวงถาม และตรวจสอบกลุ่มลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด • เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชำระหนี้ ตามนโยบายเร่งรัดหนี้สิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม • ติดตามและสืบหาข้อ...

กรุงศรี ออโต้
1 Position
19 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่เสนอสินเชื่อรถยนต์ทางโทรศัพท์ (Telesales Officer)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อนำเสนอการให้บริการสินเชื่อรถยนต์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ • แจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขในการทำสัญญา การเตรียมเอกสาร และ ค...

กรุงศรี ออโต้
2 Position
Salary 0
19 Aug 19
10 . หัวหน้าทีมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Sales Team Lead) สาขาลำปาง สระบุรี และภูเก็ต
1. ขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมพื้นที่ 2. ควบคุมการทำงานของ พนักงาน และตัวแทนเสนอสินเชื่อรถยนต์ เพื่อให้งานได้ตามเป้าหมาย 3. รักษา และสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง 4. ตรวจสอบเงื่อนไขการ...

กรุงศรี ออโต้
5 อัตรา
19 Aug 19
11 . Programmer - Insurance Data Support & Control (ประจำสำนักงานเพลินจิต) ด่วนมาก!
• จัดทำและพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเบี้ยประกันค้างนำส่ง การคิดค่าบริการจากข้อมูลเบี้ยประกันนำส่ง การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าบริการ การกำหนดตั้งค่าอัตราผลตอบแทน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเคลมสิ...

กรุงศรี ออโต้
19 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล (MIS Officer )
• จัดทำรายงานที่ใช้สำหรับประเมินผลงานส่วนบุคคล และแผนก • จัดทำรายงานตามคำร้องขอจากฝ่ายบริหาร เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่น ๆ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุงศรี ออโต้
19 Aug 19
13 . 19 ก.ย. 62 สมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่งตัวแทนเสนอสินเชื่อรถจักรยานยนต์(ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง ตัวแทนขายสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ประจำพื้นที่ในจังหวัด ชลบุรี บ้านบึง ศรีราชา แหลมฉบัง บางละมุง พัทยา สัตหีบ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 ...

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
19 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่บริหารและติดตามหนี้ภาคสนาม ประจำจ.ชลบุรี-พัทยา และฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
• ติดตามทวงถาม และตรวจสอบกลุ่มลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด • เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชำระหนี้ ตามนโยบายเร่งรัดหนี้สิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม • ติดตามและสืบหาข้อ...

กรุงศรี ออโต้
5 Position
Salary 0
19 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบข้อบังคับ (Regulations and Control Officer)
1. ประสานงานในการติดตามควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการติดตามหนี้ของพนักงานภายในและภายนอก 2. เป็นส่วนงานกลางในการแจ้งข่าวสารข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ 3. นำเสนอและปร...

กรุงศรี ออโต้
1 Position
Salary 0
19 Aug 19
16 . ตัวแทนขายสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประจำสาขาพัทยา
- ให้บริการทำสัญญา, วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบที่พักอาศัย/ ที่ทำงาน ของผู้เช่าซื้อ/ ผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่าง...

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
19 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่บริหารและติดตามหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ กลุ่มหนี้สูญ รับสมัครด่วน !
- โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อผ่านทางโทรศัพท์ ของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯที่กำหนดไว้

กรุงศรี ออโต้
10 Position
Salary 0
19 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อภาคสนาม (FCR) ประจำกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลายอัตรา รับสมัครด่วน !
• ติดตามทวงถาม และตรวจสอบกลุ่มลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด • เจรจากับลูกค้าที่มียอดค้างให้ชำระหนี้ ตามนโยบายเร่งรัดหนี้สิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม • ติดตามและสืบหาข้อ...

กรุงศรี ออโต้
20 Position
19 Aug 19
19 . ตัวแทนขายสินเชื่อรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ (กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด)
• วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ให้บริการทำสัญญา และตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วน • ตรวจสอบที่พักอาศัยและที่ทำงานของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่างชั...

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
19 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/คีย์ข้อมูลสัญญาจ้างชั่วคราว (ประจำสำนักงานใหญ่ เพลินจิต)
- ทำงานธุรการเกี่ยวกับงานเอกสาร งานบันทึกข้อมูลลงในระบบ ประสานงานทั่วไปทั้งภายใน และภายนอก

กรุงศรี ออโต้
19 Aug 19
21 . เจ้าหน้าที่บริหารตัวแทนติดตามหนี้ภายนอก (CR Controller) อุบลฯ,ลำปาง,สุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
กำกับ ควบคุม ดูแล และบริหารการติดตามปฏิบัติงานของตัวแทนในการติดตามหนี้ภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย และอยู่ภายใต้กฏระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้

กรุงศรี ออโต้
5 อัตรา
19 Aug 19
22 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (System Resolution Officer ) ประจำสำนักงานบางนา
• รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จากผู้ใช้ระบบ เพื่อนำมาใช้ในการทำโครงใหม่ หรือปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบเพื่อกำหนดแผนงาน ขั้นตอน และข้อตกลงให้เข้าใจตรงกัน • ทำการทดส...

กรุงศรี ออโต้
19 Aug 19
23 . หัวหน้าทีมบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector Team Lead)ด่วนมาก
• วางแผน บริหาร และควบคุมดูแล อัตรากำลังคน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของสายงานได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ภายใต้นโยบ...

กรุงศรี ออโต้
2 Position
Salary 0
19 Aug 19
24 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (สัญญาจ้าง) ประจำสำนักงานใหญ่และสาขาภูมิภาค
- พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์สินเชื่อรถของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - สัญญาจ้างระยะยาวปีต่อปี ประจำที่สำนักงานใหญ่: เพลินจิต กรุงเทพฯ ประจำที่สำนักงานภูมิภาค: หาดใหญ่ / ชลบุรี / ขอนแก่น

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
19 Aug 19
25 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (สัญญาจ้าง) ประจำสำนักงานใหญ่ (รับนศ.จบใหม่)รับสมัครด่วน !
- ให้บริการข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถาม แก้ปัญหา ลูกค้าทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านสินเชื่อยานยนต์ - สัญญาจ้างระยะยาวปีต่อปี

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
19 Aug 19
26 . เจ้าหน้าที่บริการประกันภัยรถทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานเพลินจิต
• บริการเสนอประกันภัยรถกับลูกค้าทางโทรศัพท์ • ประสานงานกับบริษัทประกัน กรณีที่ลูกค้ามีปัญหาการประกันภัย • ติดตามการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด • บันทึกข้อมูลการติดต่ออายุประ...

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
19 Aug 19
  26 Positions      
Sort By 
Disability Jobs