JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการคลังสินค้า
1.รับผิดชอบการบริหารงานให้เป็นไปตามกรอบ นโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ 2.วางมาตรการด้านยุทธศาสตร์ในการบริหาร การลดต้นทุนและบริหารสินค้าคงคลัง 3.หาแนวทางในการสร้างกำไร ยุทธศาสตร์ในการทำให้คลังสินค้ามีมาต...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 May 19
2 . Demand Planning
1. วางแผนคาดการณ์สินค้า่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพยากรณ์การขาย 2. รวบรวมแผนโปรโมชั่นจากฝ่ายขาย และการตลาดมาวิเคราะห์ความต้องการ 3. วางแผน และประสานงานการเรียกสินค้าให้ถูกต้อง 4. ตรวจสอบ และควบคุ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000
20 May 19
3 . Marketing
1. ประสานงานร่วมกับทีมงานต่างๆในองค์กรเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าใหม่ 2. ตรวจเยี่ยมร้านค้า เป็นครั้งคราว เพื่อนำข้อมูลมานำเสนอผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย เกี่ยวกับสภาพตลาดในแต่ละเดือน 4. ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000
20 May 19
4 . พนักงานคลังสินค้า (มหาชัย)
1. ควบคุมกำกับดูแลการเบิกจ่ายสินค้า ในช่องทางที่ต้องเตรียมสินค้าก่อนส่ง เช่น แบบ Chill เตรียมใส่ตะกร้า / Repack สินค้า / เตรียมสินค้าขายแบบพิเศษ 2. เช็คสินค้าขึ้นรถขนส่งให้ถูกต้องตามใบสั่งขาย / PO ขอ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 13,000
20 May 19
5 . พนักงานขาย ประจำ Shop - สาขาตลาดเวิลมาเก็ต (สนามหลวง2)
-เสนอขายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า รวมถึง แจ้งโปรโมชั่นให้ลูกค้าทราบ -ขายสินค้าโดยการใช้ระบบการขายหน้าร้านเพื่อ ควบคุมยอดขาย และสต็อคสินค้า -ติดตามลูกค้าประจำ เพื่อเสนอโปรโมชั่น หรือผลิตภัณฑ์ให...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000-12,000
20 May 19
6 . เจ้าหน้าที่ขาย (ต่างจังหวัด) ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแลยอดขายสินค้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และการชำระเงินให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ผลักดันสินค้าใหม่ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้ได้ตามเป้าหมาย 3. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ทุกช่องทาง ให้คลอบคลุมพื้นท...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
8 อัตรา
Salary 15,000++ (ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท)
20 May 19
7 . Sales Executive (Modern Trade)
- บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย - พบปะพูดคุยกับลูกค้า ในการนำเสนองาน และสินค้า - จัดทำเอกสารในการนำเสนอ เพื่อที่จะเสนอต่อลูกค้าอย่างมั่นใจ - ตอบคำถาม พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 (ยังไม่รวมคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์)
20 May 19
8 . พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้าตามเส้นทางที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบสภาพรถ ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้งานให้มีความพร้อม ความสะอาด สมบูรณ์ อยู่เสมอ - แยกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งหรือการรับสินค้า และส่งมอบเอกสารพร้อ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 May 19
9 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ( อิสลาม )รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจัดชิมฟรีตามสถานที่ต่างๆที่หน่วยงานกำหนดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และเพื่อทำกิจกรรมในการBranding Brand ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 2. รับผิดชอบในการเบิกสินค้า, จัดเตรียมอุปกร...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 May 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs