JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . โฟร์แมน / Supervisorรับสมัครด่วน !
ตำแน่ง โฟร์แมน 1. ควบคุมงานติดตั้ง 2. งานเอกสาร 3. การประสานงาน 4. ประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ ตำแหน่ง Supervisor 1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานติดตั้ง 2. การประสานงาน 3. ประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
2 . Site Manager รับสมัครด่วน !
1.การติดต่อประสานงาน วางแผน และตรวจสอบการติดตั้ง 2.เคลียร์แบบและพื้นที่ เพื่อให้ผู้รับเหมาปฏิบัติงาน และติดต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ในการทำงาน 3. เข้าประชุมประสานงานโครงการ ...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดทำเอกสารขอซื้อ/ขอราคาสินค้า 2.ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ PR และจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO 3.ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย จัดทำการเปรียบเทียบราคา 4.จัดหา - จัดจ้าง ผู้รับเหมา 5.จัดทำรายงาน...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- คีย์เอกสารการจ่ายมัดจำ และจ่ายเงินสด, คีย์ตั้งหนี้ของผู้รับเหมาในหน่วยงานต่าง ๆ, คีย์เอกสารแจ้งหนี้, รับเงิน, ฝากเช็ค

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
5 . QA/QC (ไซต์งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพตามหน้างาน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ 2.ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งในทุกขั้นตอน 3.การออก NCR และ MDR 4.จัดทำเอกสารเพื่อลูกค้าตรวจสอบและส่งมอบงาน (Request for Inspection) 5.ประสานงานกับท...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 Sep 19
6 . ช่างไฟฟ้า(ประจำไซต์งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจเช็คอุปกรณ์ 1.1 ติดตั้งตู้ไฟและเดินสายตามพื้นที่ที่ต้องใช้งาน 1.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. งานอื่นๆ ตาม...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่สโตร์ (ไซต์งานก่อสร้าง) รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ 2. จ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้รับเหมา 3. จัดทำสต๊อกวัสดุอุปกรณ์ 4. แจ้งความต้องการซื้อหรือหามาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้งาน 5. จัดทำเอกสารงานสต๊อก 6. งานอื่นๆตามได้รั...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
2 อัตรา (ด่วน)
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
8 . ธุรการไซต์งานรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย (Petty Cash) พร้อมสรุปเพื่อตั้งเบิก - เปิด PR สั่งซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โดยรับ Material Request Form จากแผนกอื่นมาเขียน PR - สรุปข้อมูล PO และติดตามสถานะสิ...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 Sep 19
9 . ช่างสำรวจ / ผู้ช่วยช่างสำรวจ
- สำรวจพื้นที่ ตรวจสอบตำแหน่งและระดับของงานติดตั้งกระจกและอลูมิเนียมฯ ในโครงการต่างๆ

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
17 Sep 19
10 . Site Engineer / Office Engineer
Site Engineer / Office Engineer 1. จัดทำรายงานต่างๆในไซต์งานที่รับผิดชอบ 2. คิดปริมาณงาน 3. ประสานงานหน้างาน ตรวจสอบหน้างาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการทำงาน 4. เข้าร่วมประชุมกับทางโครงการและ S...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 Sep 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs