JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขายหน่วยงาน( ราชการ/เอกชน )รับสมัครด่วน !
1.รับนโยบายปฏิบัติงาน ดูแลเข้าพบลูกค้ารายเก่า เพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการตัดสิน...

บริษัท ซันไชน์เอ็กซ์เพรสโปรดักส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Feb 19
2 . ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่ซ่อมคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 2.ทดสอบซอฟท์แวร์ เพื่อหาข้อผิดพลาด หรือจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 3.ให้คำปรึกษา/แก้ปัญหา/ช่วยเหลือ/แนะนำการใช้งานโปรแกรมให้กับผู้ใช้งาน ...

บริษัท ซันไชน์เอ็กซ์เพรสโปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Feb 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs