JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . Production Leader - ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
-ตรวจสอบ / ควบคุมให้พนักงานผลิตจัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์การทำงาน -บริหารจัดการกำลังคนในสายการผลิต -แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
17 Nov 18
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. (วิชาชีพ)
- รับผิดชอบการดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัย ตรวจความปลอดภัย สอบสวนอุบัติเหตุ - ซ้อมดับเพลิงและอพยบหนีไฟมติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - ตรวจสอบและรายงานการทำงานของ รปภ. ป...

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
17 Nov 18
3 . หัวหน้าหน่วยส่วนงานแบ่งชั่งวัตถุดิบ(Leader)
- ควบคุมและดำเนินการแบ่งชั่งวัตุดิบการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมและจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าตามหมวดหมู่ - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และควบคุมคุณภาพงานตามมาตรฐาน ISO - จัดทำรายงานและบันท...

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 -13,000 บาท
17 Nov 18
4 . Production Supervisor - Supplement (Sorting&Filling)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนงานผลิต - วางแผนอัตรากำลังคนในส่วนงาน - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
17 Nov 18
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- ดูแลข้อมูลต้นทุนการผลิต - ดูแล Inventory - ดูแลด้านทรัพย์สินโรงงาน - ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ และ 2 เสาร์ต่อเดือน เวลาทำงาน 08.00-17.00 น.

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 - 18,000 บาท
17 Nov 18
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs