JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.รับ Order และวางแผนการผลิตโดยพิจารณาและคำนวณเวลาในการผลิตให้สอดคล้องกับกำลังผลิตของเครื่องจักร/คน และกำหนดการส่งมอบให้ทันตามที่ลูกค้าต้องการ 2.ตรวจสอบจัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต 3.ติดต่อ...

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างประสบการณ์
23 May 19
2 . หัวหน้าแผนก IT/ โปรแกรมเมอร์ รับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบหลักโปรแกรมเมอร์ - เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# , VB - เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา html , php , javascript - ออกเเบบโปรเเกรมเเละเว็บไซต์ต่างๆ - ใช้ฐานข้อมูล MSSQL,Mysql - หากมีความรู้ด้านการเข...

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างประสบการณ์
23 May 19
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
การรายงาน รายงานตรงต่อ ตำแหน่ง HSE Manager หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อ...

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างประสบการณ์ ตามตกลง
23 May 19
4 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหาร จัดการ ควบคุมการทำงานด้านคลังสินค้า และที่เกี่ยวข้องกับคลังจัดเก็บสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมาย หรือแนวนโยบายของผู้จัดการฝ่าย 2. ติดตามประสานงานแผนการทำงานด้านคลังส...

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างประสบการณ์
23 May 19
5 . R&D Manager (ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)
1.วางแผนวิจัยและพัฒนาตามนโยบายหรือทิศทางของบริษัท และอนุมัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 2. วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาสูตรอาหาร และทดสอบ, วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 3. วางแผนปรับปรุงกระบวนการทา...

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างประสบการณ์
23 May 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs