JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สาธารณูปโภค
1.ติดต่อเช่าที่ดินเพื่อทำที่พักคนงาน 2.ขออนุญาตติดตั้งไฟ , น้ำประปา (ชั่วคราว/ถาวร) 3.ขอสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโครงการ 4.ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.จัดทำสัญญาค่าเช่า...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
14 Sep 19
2 . โฟร์แมนประจำ Site งาน
- ควบคุมดูแลงานภาคสนามให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมแรงงานในชุดของตนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบให้ได้คุณภาพ - ดูแบบและเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน - สามา...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
30 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
3 . พนักงานเขียนแบบงานระบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.เคลียร์แบบงานระบบไฟฟ้าทุกโครงการ 2.ออก Shop ให้หน้างาน 3.Combine แบบเข้าด้วยกัน 4.จัดทำ As - Built Drawing เวลาทำงาน: จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
14 Sep 19
4 . วิศวกรสนาม (Site Engineer)
1.วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน 2.จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ 3.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 4.ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบั...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs