JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . MIS Database รับสมัครด่วน !
-ทดสอบระบบการทำงานของ Website ต่างของบริษัท -ประสานงานกับลูกค้าในการส่งผลการทดสอบ -Training การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ให้กับ User -จัดทำเอกสาร Test Case Test Result -ประสานงานกับฝ่ายโปรแกรมเมอร์เมื่...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามความสามารถ
25 Jun 19
2 . Marketingรับสมัครด่วน !
1.กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดค...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000-30,000 บาท
25 Jun 19
3 . ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาที่ Showroom 2.แนะนำ Promotion ต่างๆ ให้กับลูกค้า 3.ทำสัญญาซื้อขายรถแท๊กซี่ 4.ส่งมอบรถให้ลูกค้า 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จำนวนมาก
Salary เงินเดือน + คอมมิชชั่น
25 Jun 19
4 . Front Office Managerรับสมัครด่วน !
1.ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร เช่น ส่วนกลาง ห้องพัก 2.ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น แม่บ้าน รปภ 3.ต้อนรับลูกค้าและดูแลเอกสารสัญญาการเช่าห้องพัก 4.ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ต่างๆท...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (คลังสินค้า)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเอกสารรับ-จ่าย - ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท - ดูงบการเงิน...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง+incentive
25 Jun 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs