JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนกขาย/มหาชัย,หนองจอก,หนองบัวลำภู,บางบัวทอง,ศรีราชารับสมัครด่วน !
ผู้จัดการแผนกขายอุปกรณ์และโครงสร้างภายในสโตร์ 1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 4.ดูแล...

Central Home Group
หลายอัตรา
17 Jul 19
2 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลประจำสาขา โครงการ New Gen HR Store
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการบริหารและการพัฒนาพนักงานในสาขาแก่หัวหน้างานและพนักงาน - ประสานงานกับส่วนกลางและผู้จัดการสาขาในการรับสมัครและสัมภาษณ์พนักงาน - ดูแลการประเมินผลพนักงานประจำและพนักงานที่อ...

Central Home Group
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน (สาขารังสิต/ปทุมธานี(บางคูวัด)/ (บางพลี)/(ชัยพฤกษ์)
1. ดำเนินการนำเงินรายได้จากการขายสินค้าประจำวันเข้าบัญชีบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน 2. จัดทำรายงานยอดเงินขาด – เกินของพนักงานแคชเชียร์เป็นรายวัน 3. รักษากุญแจห้องมั่นคงในระหว่างเวลาทำการ ดูแลรักษาเงิน...

Central Home Group
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 Jul 19
4 . HRBP (สาขาหนองจอก)
1. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร 2. ตรวจสอบประวัติพนักงานและให้คำแนะนำในการใช้ระบบ 3. จัดทำประกันสังคมและให้คำแนะนำด้านสวัสดิการ 4. จัดทำรายงานสรุปการอบรมพนักงานและการสอบวัดผลต่างๆ 5...

Central Home Group
1 อัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
5 . หัวหน้าแผนกขายประจำสาขาหนองบัวลำภู
1. ปฏิบัติงานการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการที่กำหนดเพื่อให้การขาย บรรลุเป้าหมาย และลูกค้าเกิดความพึงพอใจพอใจสูงสุด 2. ให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งสอบถามความต้องการ ของลูกค...

Central Home Group
5 อัตรา
Salary 15,000-30,000
17 Jul 19
6 . จป.วิชาชีพ วังน้อย อยุธยา
1. ตรวจสอบดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายบริษัท ไม่ส่อไปทางทุจริต 2. ประสานงานกับสำนักงานใหญ่กรณีมีการทุจริตเกิดขึ้น 3. ฝึกอบรมเสนอแนะวิธีการแก้ไข หรือแนวทางที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันการสูญหาย 4....

Central Home Group
17 Jul 19
7 . ผู้จัดการสาขาไทวัสดุ (ระดับ GM)
-บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย -บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย -ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา

Central Home Group
หลายอัตรา
17 Jul 19
8 . ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าสาขาพระราม2,ตรัง,บ้านฉาง,รังสิตรับสมัครด่วน !
1. ให้บริการลูกค้าในเรื่องการสั่งจองสินค้า สั่งทำสินค้าพิเศษ ขายสินค้าใน แคตตาล็อก และจัดส่งสินค้า 2. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงการให้ บริการให้ดียิ่งขึ้น 3. รับชำระค่...

Central Home Group
4 Position
17 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-ศูนย์บริการรถยนต์สาขาบางนารับสมัครด่วน !
• รับชำระค่าสินค้าและการบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง • ดูแลเรื่องการออกใบเสร็จรับเงินและสรุปยอดรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน • นำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นให้ลูกค้ารับทราบ • รับเรื่องการ นัดหมาย,นัดคิว กา...

Central Home Group
หลายอัตรา
17 Jul 19
10 . หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าในส่วนโครงสร้าง (ไทวัสดุสาขาบางนา)
1. ให้บริการลูกค้าในเรื่องการสั่งจองสินค้า สั่งทำสินค้าพิเศษ ขายสินค้าใน แคตตาล็อก และจัดส่งสินค้า 2. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงการให้ บริการให้ดียิ่งขึ้น 3. รับชำระค่...

Central Home Group
1 Position
Salary 15,000 - 25,000
17 Jul 19
11 . Call Center ประจำที่วังน้อย อยุธยา
- รับโทรศัพท์ลูกค้า และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - เจรจาต่อรอง/ประสานงานผ่านทางโทรศัพท์ - จัดการ ควบคุม ตรวจสอบ ระบบ E-Commerce, Online - ขายสินค้าผ่านระบบทาง Channel online

Central Home Group
หลายอัตรา
Salary N/A
17 Jul 19
12 . ช่างเทคนิค-ศูนย์บริการรถยนต์ Auto1 สาขาไทวัสดุ(บางบัวทอง,บางพลี)
• ปฏิบัติงาน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรอง เปลี่ยนล้อ ถ่วงล้อ เช็คตั้งศูนย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย • จัดเรียงสินค้าเข้าสต๊อก • ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ หลังเลิกงาน • จัดวางและเก็บเครื...

Central Home Group
หลายอัตรา
Salary 10,000-18,000
17 Jul 19
13 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ช่างซ่อมบำรุง สาขาบางนา, สาขาอ้อมน้อย,สาขาพระราม2
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงอาคาร 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามผล 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามารถเลือลงสาขาใกล้บ้านได้ บางนา และ อ้อมน้อย

Central Home Group
6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 Jul 19
14 . หัวหน้าคลังสินค้า(บางบัวทอง)/แผนกขาย/บริการลูกค้า/เลขา/การเงิน (รัตนาธิเบศร์)
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกให้ 1.สร้างยอดขาย / รายได้ จากการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ ( product / install ) แก่ลูกค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร 2.มองหาช่องทางและโอกาส ( sale channel / ...

Central Home Group
7 Position
Salary ตามโครงสร้าง + incentive
17 Jul 19
15 . QC Engineer
1. สำรวจงานในโซนที่ดูแล 2. เปิดงาน แนะนำ ประเมินราคา สรุปงานกับช่าง และลูกค้าหน้างาน 3. ปิดงาน ตรวจ รับมอบงาน 4. ติดตาม ควบคุมคุณภาพงาน และเรื่องร้องเรียนต่างๆ

Central Home Group
2 Position
Salary 20,000-25,000
17 Jul 19
16 . ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ประจำไทวัสดุ พัทยารับสมัครด่วน !
หัวหน้าฝ่ายขาย - ดูแลยอดขายแต่ละแผนก เกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน - ดูแลพนักงานขายในทีม - จัดทำโปรโมชั่น วางแผนการทำงานเพื่อกระตุ้นยอดขาย

Central Home Group
2 อัตรา
Salary 30,000 บาทขึ้นไป + คอมมิชชั่น
17 Jul 19
17 . หัวหน้าแผนกขาย (ประจำสาขา นวมินทร์,ปทุมธานี,รังสิต,ลำปาง)
1.ปฎิบัติงานการขายให้เป็นตามมาตราฐานการบริการที่กำหนดเพื่อให้การขายบรรลุเป้าหมาย และลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด 2.ให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งสอบถามความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกั...

Central Home Group
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19

Central Home Group
2 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
17 Jul 19
19 . พนักงานออกแบบตกแต่งภายใน (ประจำ สาขาสุขาภิบาล3/ มหาชัย/ แจ้งวัฒนะ)รับสมัครด่วน !
ไทวัสดุและบ้านแอนด์บียอร์น เปิดรับพนักงานดังนี้ - พนักงานออกแบบ Designer (ออกแบบการจัดวางสินค้า ติดตั้งให้ลูกค้า) **สามารถติดต่อได้ใน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.**

Central Home Group
4 Position
Salary 12,500 - 14,000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและค่าวิชาชีพ)
17 Jul 19
20 . หัวหน้าคลังสินค้า (ประจำสาขา นวมินทร์/ลำปาง)
1. ให้บริการลูกค้าในเรื่องการจัดส่งสินค้า และจัดเส้นทางการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รับจอง /จัดตารางการส่งสินค้าให้ลูกค้า และยืนยันการส่งสินค้าให้ลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

Central Home Group
1อัตรา
17 Jul 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs