JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินค่าสินไหม

บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
16 Sep 19

บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
2 อัตรา
Salary อัตรารายชิ้น
11 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (monitor)รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์อุบัติเหตุและให้คำปรึกษากับเกี่ยวข้องกับกรณีอุบัติเหตุ 2.ประสานงาน บริษัท ฯ ประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.สรุปรายงานอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง

บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
2 อัตรา
Salary มีรายได้ 15,000
11 Sep 19
4 . หัวหน้างาน แผนกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์อุบัติเหตุ 2.ให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับกรณีอุบัติเหตุ 3.สรุปรายงานอุบัติเหตุ

บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
4 อัตรา
Salary มีรายได้ 20,000
11 Sep 19
5 . พนักงานสำรวจอุบัติเหตุชาย/พนักงานสำรวจอุบัติเหตุหญิง(กรุงเทพ ต่างจังหวัด ด่วน!)รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 2.เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่เกิดเหตุ 3.วิเคราะห์อุบัติเหตุและให้คำปรึกษากับเกี่ยวข้องกับกรณีอุบัติเหตุ 4.ประสานงาน บริษัท ฯ ประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary การันตีรายได้ 15,000 บาท
11 Sep 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs