JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  12 Positions      
Sort By 
1 . Training Customer Supportรับสมัครด่วน !
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อปฎิบัติงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบการเตรียมการสอนก่อนวันฝึกอบรม การดำเนินการในวันเปิดการอบรม การดำเนินการระหว่างการฝึกอบรม การดำเนิ...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
5 อัตรา
Salary 22,000 บาท
15 Jun 19
2 . Content Manager รับสมัครด่วน !
Thai Content manager Duties and responsibilities • Manage and Create the content and graphic design elements for web sites supporting the unit.  • Responsible for content and technical develop...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 35,000 บาท ++++
15 Jun 19
3 . จนท.ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ให้บริการลูกค้าผ่านการตอบแชท ให้คำแนะนำลูกค้า ประสานงานให้แผนกต่างๆ - สอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
10 อัตรา
Salary รายได้โดยเฉลี่ย ป.ตรี 18,000 บาท
15 Jun 19
4 . จนท.ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ให้บริการลูกค้าผ่านการตอบแชท ให้คำแนะนำลูกค้า ประสานงานให้แผนกต่างๆ - สอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
10 อัตรา
Salary รายได้โดยเฉลี่ย ป.ตรี 18,000 บาท
15 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ให้บริการลูกค้าผ่านการตอบแชท ให้คำแนะนำลูกค้า ประสานงานให้แผนกต่างๆ - สอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
5 อัตรา
Salary รายได้โดยเฉลี่ย ป.ตรี 18,000 บาท
15 Jun 19
6 . จนท.ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- ให้บริการลูกค้าผ่านการตอบแชท ให้คำแนะนำลูกค้า ประสานงานให้แผนกต่างๆ - สอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
10 อัตรา
Salary รายได้รวม 16,000 บาท + ค่าประสานงาน 1,000-5,000บาทต่อเดือน
15 Jun 19
7 . จนท.ตรวจสอบการเติมเงิน รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ เช็คสถานะการเติมเงินของลูกค้า - จัดทำรายงานประจำวัน และเติมเงินให้ลูกค้า - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ 4 วันได้ - ทำงานระบบ 3 กะๆละ 10 ซม.

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
10 อัตรา
Salary รายได้โดยเฉลี่ย วุฒิ ปวส. รวม 16,000 บาท วุฒิป.ตรี รวม18,000 บาท
15 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่การเงิน (แผนกตรวจสอบการเติมเงิน)วุฒิ ปวช/ปวสรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบบัญชีธนาคาร / บัญชีลูกค้า - ทำการเติมเงินให้กับลูกค้า - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ 4 วันได้ -ทำงานระบบ 3 กะๆละ 10 ซม.

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
10 อัตรา
Salary รายได้โดยเฉลี่ย วุฒิ ปวช 14,000 บาท ปวส.รวม 16,000 บาท
15 Jun 19
9 . Telesale Supervisor / Tellesale Staffรับสมัครด่วน !
- เมื่อได้รายชื่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากหัวหน้างาน ให้เสิร์ทอินเตอร์เน็ตหาเบอร์โทร และชื่อผู้ติดต่อ - โทรศัพท์นัดหมายลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ แนะนำสินค้าและบริการ ทางโทรศัพท์ - ทำงานประจำในอ...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
1 อัตรา / 5 อัตรา
Salary 16,000 บาทขึ้นไป + ตามประสบการณ์ + ความสามารถ
15 Jun 19
10 . Sales Supervisor 1 อัตรา/Sales Executive 2 อัตรารับสมัครด่วน !
-บริหารหารตลาดและการขายให้เป็นไปตามนโยบายเเละเป้าหมาย -วางแผนเเละจัดทำแปนการขายและเป้าหมายการขายร่วมกับองค์กร -นำเสนอ วิเคราะห์ พิจารณา รายการส่งเสริมการขาย ทำการพยากรณ์ยอดขาย -บริหารการขายสินค้าภา...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าคอมมิชชั่น(ธุรกิจด้านฟิตเนส+อาคารพาณิชย์ให้เช่า)
15 Jun 19
11 . Outsource Content Marketingรับสมัครด่วน !
- สร้างสรรค์พัฒนาคอนเทนต์โซเชียล มีเดีย วางกลยุทธ์ให้เข้าถึงหลายช่องทาง - ขับเคลื่อนแบรนด์และการขาย มีความคิดริเริ่มที่จะทำตรงนี้ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น - มีการกำหนดเป้าหมายของโซเชียลมีเดียแบบรายเดือ...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเติมเงิน วุฒิ ปวช / ปวสรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ เช็คสถานะยอดการเติมเงินของลูกค้าวให้ถูกต้อง - เติมเงินให้กับลูกค้า ให้ถูกต้อง - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ 4 วันได้ - ทำงา...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary รายได้โดยเฉลี่ย วุฒิ ปวช.รวม 14,000 - ปวส รวม 16,000 บาท
15 Jun 19
  12 Positions      
Sort By 
Disability Jobs