JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . อาจารย์มัลติมีเดีย (CGI/VFX)
สอนวิชาโปรแกรมงานกราฟิกวิดีทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย งานครูประจำชั้น,จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นต้น. มีทักษะโปรแกรม มีทักษะโปรแกรม CGI,VFX,AE Maya,3D Premium/Final cut หมายเหตุ มี Note Book /...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
2 . ครูสาขาอาหาร-เบเกอรี่
- สอนนักเรียนระดับปวช.-ปวส. สอนวิชาเบเกอรี่/อาหาร - การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมภายในและภายนอก - พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน - รับผิดชอบงานอาจารย์ประจำชั้น - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
1 อัตรา
Salary 16,000-18,000
17 Sep 19
3 . ครูสอนภาษาอังกฤษ
สอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นปวช.-ปวส. ผ่านหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นที่ปรึกษาสมรรถนะด้านภาษาให้กับนักศึกษา, รับผิดชอบงานประจำชั้น, จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
1 อัตรา
Salary 18,000-20,000 บาท
17 Sep 19
4 . PR / Graphic Content
- วางแผนจัดทำ Content Marketing - จัดทำสื่อ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์บน Social Media - ผลิต ตบแต่งภาพ ตัดต่อวิดีโอ สื่อ Content เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง - ดูและจัดการ Facebook,Line,Webs...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
2 อัตรา
Salary 17,000-20,000
17 Sep 19
5 . ครู สาขาการตลาด MICE
สอนนักเรียนระดับ ปวช.-ปวส.รายวิชาการตลาด/MICE (การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวฯ) เป็นครูประจำชั้น, จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนทั้งในและนอกสถานที่ เป็นต้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
1 อัตรา
Salary 16,000-19,000 บาท
17 Sep 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs