JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  7 Positions      
Sort By 
1 . QA/QC Engineer (ประจำหน่วยงาน/งานระบบประกอบอาคาร)
-ควบคุมระบบงานเอกสาร -จัดเตรียมเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน -ควบคุมดูแลขั้นตอนการตรวจสอบงานและส่งมอบงาน -ตรวจสอบความถูกต้องงาน ก่อนส่งInspection -ปิดเอกสารแก้ไขข้อบกพร่องงาน(Defect Work)

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
3 อัตรา
23 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)
- ดูแลระบบเอกสารในหน่วยงานก่อสร้าง - จัดทำเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมเอกสารเงินสดย่อย Petty cash - ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ และส่วนที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมเอกสารเบิกเงินงวดของผู้รับเหมาย่อย

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
23 Aug 19
3 . Store Keeper ( ประจำหน่วยงานก่อสร้าง )
- คุมการเบิก-จ่ายวัสดุ - จัดทำรายงานการเบิก-จ่ายวัสดุ - ตรวจรับสินค้าให้ตรงกับใบสั่งซื้อและใบส่งของ - ตัด Stock บันทึกรายการวัสดุคงเหลือ - ตรวจเช็ค Stock คงเหลือ

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5 อัตรา
23 Aug 19
4 . Auto CAD งานระบบ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)
- จัดทำ Shop DWG. - เคลียร์แบบกับหัวหน้างานหรือ Eng. - แก้ไขแบบติดตั้ง จัดทำ As-Built - ดูแลจัดเก็บแบบจนส่งมอบงาน

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
23 Aug 19
5 . Site Engineer(ไฟฟ้า/เครื่องกล)
- ควบคุมการติดตั้งให้เป็นตามคุณภาพแผนงาน - ประชุมประสานงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและควบคุมการสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ - จัดทำแผนงานประจำสัปดาห์ - ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติแบบและวัสดุ - ให้คำแนะนำทางด้า...

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
23 Aug 19
6 . Project Engineer (ไฟฟ้า/เครื่องกล)
- ศึกษาแผนคุณภาพโครงการ ติดตามและรายงานผล - เข้าร่วมประชุมภายในโครงการ - จัดทำแผนการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนหลัก - แก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของ...

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5 อัตรา
23 Aug 19
7 . Site Executive (Chiller Plant O&M + Energy)
- วางแผน ควบคุม ติดตาม วิเคราะห์การเดินเครื่องจักร และปรับการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง - ประสานงานกับเจ้าของอาคาร

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
  7 Positions      
Sort By 
Disability Jobs