JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและประสานงานขาย
- กำหนดนโยบาย และทิศทางในการให้บริการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า - วางแผนการให้บริการในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการบริการลูกค้า และลูกค้า...

บริษัท บริคเวล คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 Position
Salary 18,000 ขึ้นไป (หรือตามประสบการณ์)
20 Jul 18
2 . เลขานุการและธุรการบุคคล
1. รับผิดชอบงานด้านเลขานุการ 2. รับผิดชอบงานด้านเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง และเอกสารค่าใช้จ่ายของโครงการ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่นผู้รับเหมาหลัก และ suppliers 4. ดูแลตารางนัดหมาย...

บริษัท บริคเวล คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 Position
Salary 18,000 ขึ้นไป
20 Jul 18
3 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- ติดต่อหาลูกค้าเพื่อนัดหมายและให้คำแนะนำ - ปิดการขาย/ทำยอดขายตามที่กำหนด - ให้บริการหลังการขาย - ออกบูธตามสถานที่ที่บริษัทจัด - จัดทำรายงานความก้าวหน้างานขาย

บริษัท บริคเวล คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 Position
Salary 16,000+
20 Jul 18
4 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
-คุมงานก่อสร้างและเข้าประชุม Site Meeting นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ -ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ควบคุมงานให้เป็นไปตามกำหนด -ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง -ทำแบบหรือแก้ไขแบบได้ -ถอดแบบประเมิน...

บริษัท บริคเวล คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
20 Jul 18
5 . พนักงานออกแบบเขียนแบบ/สถาปนิก
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อ...

บริษัท บริคเวล คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 Position
20 Jul 18
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs