JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางถนน (ประจำสำนักงานใหญ่บางนา ก.ม.4.5)
1.การบริหารงานส่วนกลาง - ควบคุม และติดตามผลการทำงานของ Coordinator, GPS Analyst, GPS Monitoring อย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำในการทำงานเพื่อให้งานของหน่วยงานลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.การวิเคราะห์...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานเทคนิค (ประจำที่สำนักงานใหญ่บางนา กม.4.5) "ขับรถยนต์ได้"
1.ประสานงานด้านเทคนิค 2.จัดซื้อ จัดหาอะไหร่เครื่องยนต์ 3.เปิด PR 4.ทำสต็อก 5.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญญากำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่บางนา กม.5 วันทำงาน : จ - ศ เวลา 08:00 - 17:45 น.

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
3 . หัวหน้างานสนับสนุนงานเทคนิค (ประจำสำนักงานใหญ่บางนา ก.ม 4.5)
- ควบคุม ดูแลงานด้านเทคนิค รถเทลเลอร์(งานน้ำมันใส) - แจ้งซ่อม นำรถเข้าซ่อม - ติดตามกระบวนการ สรุปผล - ดูแลกระบวนการหน้างาน (ไม่ได้ซ่อมรถเอง แต่เป็นการควบคุมภาพรวมของหน้างาน และดูแลรถ)

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
1 Position
Salary 2x,xxx
19 Jul 18
4 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำสำนักงานใหญ่บางนา ก.ม 4.5)
1. ขับรถรับส่งผู้บริหาร (ผู้หญิง) ตามสถานที่ต่างๆ 2. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ** เส้นทาง >> บ้านผู้บริหาร ซ.มิสทีน สุขาภิบาล 3 - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป สำนักงานใหญ่บางนา ** รถอยู่บ้านนาย พ...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
1 Position
Salary 1x,xxx - 2x,xxx
19 Jul 18
5 . เจ้าหน้าที่ติดตามยานพาหนะ GPS (ประจำสำนักงานใหญ่บางนา กม.4.5) **เข้ากะได้
1. วิเคราะห์และตรวจสอบเส้นทาง GPS และกล้อง CCTV 2. จัดทำแผนที่จุดอันตราย จุดห้ามเข้า จุดห้ามจอก ฯลฯ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 3. จัดทำรายงานประจำวันและประจำเดือน เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 4. ออ...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
6 . เจ้าหน้าที่จัดงาน และวิเคราะห์ GPS (Esso ลำลูกกา, NGV สามโคก) **เข้ากะได้
- Monitor รถที่ติดตั้ง GPS ทุกคัน - ตรวจสอบรถบรรทุกที่ทำผิดกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ - ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์และพฤติกรรมของรถบรรทุกและ พขร. - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเก...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
7 . ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการขนส่ง (NGV สามโคก, LPG บางจาก, Esso ศรีราชา)
1.การบริหารงานขนส่งและควบคุมการทำงานการจัดส่ง - ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน - วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง แล้วรายงานยังผู้บังคับบัญชาให้ทราบ - ควบคุม ...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
8 . หัวหน้างานขนส่ง (บ้านโรงโป๊ะ - ชลบุรี) **เข้ากะได้
- วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมการจัดส่งของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามแผนการเดินทางที่กำหนด (ตามเส้นทางที่อนุญาตให้วิ่ง จุดจอดหรือจุดพักรถ การใช้ความเร็ว เป็นต้น) ตลอดการเดินทาง โดยใช้ Real time GPS เพื่อให้ส...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
9 . หัวหน้าช่าง/ช่างเทคนิค(ซ่อมรถหัวลาก) (ศูนย์ซ่อมบ้านนา, Shell แม่กลอง)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คจุดชำรุดเสียตามใบแจ้งซ่อม เพื่อรายงานกับหัวหน้างาน - เสนอความเห็นวิธีการประหยัดรายจ่ายในการซ่อมบำรุงในด้านต่างๆต่อหัวหน้างาน - ดูแลและปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ และมีความปลอด...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 18
10 . จป.วิชาชีพ (Esso สระบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด...

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าบริษัท
19 Jul 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs