JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินรับ รับสมัครด่วน
- เปิดใบวางบิล จัดเตรียมบิล และจัดงานให้ฝ่ายจัดส่งและช่างบริการ - ดูแลเรื่องการยกเลิกบิล ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ และบิลที่จะทำลาย เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี - บันทึกข้อมูลการวางบิล การรับเช็คของลูกหนี้ และกา...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
25 Jun 19
2 . Software Support
1. ให้บริการในการแก้ปัญหา เน้นทางด้าน Software แก่ลูกค้า 2. ทำการติดตั้งเครื่อง/ สินค้าให้กับลูกค้า ตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย 3. ทำการ QC สินค้าให้พร้อมในการขาย 4. ทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
25 Jun 19
3 . หัวหน้าฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารรับ การติดตามลูกหนี้รับชำระตามครบกำหนด นำเช็คและเงินสดเข้าบัญชีทุกวัน 2. ตรวจสอบเอกสารจ่าย เรื่องการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน และการจ่ายเช็ค รอบการจ่ายเช็คของบริษัท 3. ตรวจสอบเอกสารรับว...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
25 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารด้านรับด้านจ่าย บันทึกบัญชี และปิดงบการเงินบริษัท 2. ทำรายงานนำส่งภาษี ภงด.3, ภงด.53 และ ภพ.30 3. จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ติดตามหนี้ที่ครบกำหนดชำระ ทำรายงานสรุปลูกหนี...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
25 Jun 19
5 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1. ขับรถรับส่งผู้บริหารไปตามสถานที่ต่างๆ 2. ดูแล บำรุงรักษา ความสะอาดและความเรียบร้อยของรถ 3. ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
25 Jun 19
6 . Software Sales Engineering
- นำเสนอระบบงานและให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบงานแก่ลูกค้า - สามารถรับ Requirement จากลูกค้า และช่วยลูกค้าตัดสินใจในงานระบบของลูกค้าได้ - ประสานงานผู้ออกแบบ ประสานงานการประมูลระบบงานต่างๆ - งาน Traini...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
25 Jun 19
7 . Programmerรับสมัครด่วน !
เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล ระบบงานให้บริการทางด้านอีเลคทรอนิคส์

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
25 Jun 19
8 . Technician Serviceรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบซ่อมสินค้า 2. Support Program และรับสายลูกค้า ช่วยแก้ปัญหา 3. งานบริการลูกค้าประจำเดือน 4. งานบริการลูกค้า Onsite 5. QC สินค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
25 Jun 19
9 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
- ทำการตลาดและนำเสนอ Product เปิดตลาด และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งรายใหม่และรายเก่า - มีหน้าที่นำเสนอโซลูชั่น และการทดสอบสินค้าให้กับลูกค้า - เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ และ โซลูชั่นใหม่ๆ ที่บริษัทฯ จ...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
25 Jun 19
10 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
- ดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงานให้กับผู้บริหาร - วางแผนจัดระบบงาน ต้อนรับผู้มาติดต่อและดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม - ร่างหนังสือ...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
25 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs