JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . Programmer
1.ดูแลโปรแกรม Navision,crystal Report 2.เขียนภาษา C

บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
15 Jun 19
2 . Drawing Designer (ดีไซเนอร์)รับสมัครด่วน !
ออกแบบ Hand Sketches ตามความต้องการของลูกค้าได้

บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
3 . Production Manager (ผู้จัดการแผนก แต่ง/ขัด/ฝัง/ชุบ/แวกซ์/QC)
- บริหารจัดการในกระบวนการผลิตของหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนก - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิธีการผลิตอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน - แก้ไขปัญหาหน้างาน วิเคราะห์ปัญหาดำเนินการทำแผนเชิงป้อง...

บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
4 . Sale Executive (เจ้าหน้าที่ขายจิวเวลรี่)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำใบเสนอราคาและจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามความต้องการและเงื่อนไขการขายของลูกค้าแต่ละราย 2.จัดเตรียมเอกสารการส่งออกสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ 3.รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเข้าระบ...

บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบเครื่องประดับ (โปรแกรม Rhino,Matrix) รับสมัครด่วน !
1. สร้างชิ้นงาน 3D จากโปรแกรม Rhino,Matrix 2. ประสานงานกับฝ่ายออกแบบเพื่อสร้างชิ้นงานงาน 3D 3. ควบคุมดูแลเครื่อง Print CNC และ 3D Printer ได้

บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000-20,000
15 Jun 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs