JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  8 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC
1.ควบคุมการปฏิบัติงานใน Line การผลิต 2.ตรวจสอบแผนการผลิตประจำวัน 3.ตรวจสอบ และติดตามในกระบวนการผลิต 4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 5.เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ยั่งยืน

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่เสนอราคา
ลักษณะงาน : เสนอราคากล่องกระดาษลูกฟูก , รับคำสั่งซื้อ , ตรวจเช็คใบสั่งซื้อ , บันทึกใบสั่งซื้อ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. รับข้อมูลรายละเอียดของสินค้ากล่องกระดาษลูกฟูก หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของกล่อง...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
1 Position
13 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี สต๊อค ( ทำงานที่ บางบอน )
1. จัดทำบัญชีสต็อกกระดาษกล่อง และแผ่น 2. จัดทำบัญชีอะไหล่เครื่องจักรต่างประเทศ 3. จัดทำบัญชียอดการใช้อะไหล่วัสดุ และวัตถุดิบต่างๆ 4. รับผิดชอบพื้นที่ภายในหน่วยงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรีย...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary อัตราตามโครงสร้างบริษัท
13 Jun 19
4 . พนักงานฝ่ายผลิต
ปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
จำนวนมาก
13 Jun 19
5 . วิศวกร - บรรจุภํณฑ์ ( R&D ) ทำงานที่บางบอน
1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับกล่องกระดาษลูกฟูก 2. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการและความพิงพอใจของลูกค้า 3. ดูแลรับผิดชอบงานด้าน Design ทำ Drawing, Auto Cad 4. ประสานงานกับหน่...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary อัตราตามโครงสร้างบริษัท
13 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่ขาย ( ทำงานที่ บางบอน )
- รับผิดชอบในการวางแผนการดำเนินงาน กลยุทธ และแผนการขายตามเป้าหมาย - บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมายตามที่บริษัทได้ตั้งไว้ - สอนงาน สังเกตการณ์ ติดตามดูแล ให้ข้อมูลป้อนกลับกับทีมขาย ...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 Jun 19
7 . ช่างซ่อมไฟฟ้า -ช่างกล ( ทำงานที่บางบอน ) รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในกระบวนการวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าซ่อมงาน 2.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องก...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่การเงิน ( ทำงานที่บางบอน )
1.จัดเตรียมเช็คเอกสาร เพื่อนำเข้าบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละวัน 2.ทำการต่อตั๋ว P/N เมื่อตั๋วครบกำหนด 3.จัดทำ BANK RECONCILTION ของบริษัทฯในเครือ 4. รวบรวมเอกสารรายรับหรือรายจ่า...

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary อัตราตามโครงสร้างบริษัท
13 Jun 19
  8 Positions      
Sort By 
Disability Jobs