JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  15 Positions      
Sort By 
1 . Admin Marketing Officer
- ติดต่อประสานงาน ดำเนินการงานด้านเอกสารให้แผนก - ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับแผนก - ดูแลพนักงานในแผนก รับส่งเอกสารที่มาติดต่อกับบริษัท - ติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างๆ เพื่อสนับสนุนฝ่ายกา...

Flash Express
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Apr 18
2 . Marketing Officer
- ประสานงานการผลิตและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา - หาช่องทางโฆษณา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ - จัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมการขาย - สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง - ควบคุมประสิทธิภาพใน...

Flash Express
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Apr 18
3 . พนักงานขาย สาขาหาดใหญ่ (Sales Representative)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้า หาลูกค้าจากช่องทางต่างๆ - แนะนำธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย - ทำการเจรจา ติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายการบริการของบริษัท - ติดตามลูกค้าและประสานงาน เพื่อจบการขายให้ได...

Flash Express
3 Position
Salary 15,000
20 Apr 18
4 . พนักงานขาย สาขาภูเก็ต(Sales Representative) รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้า หาลูกค้าจากช่องทางต่างๆ - แนะนำธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย - ทำการเจรจา ติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายการบริการของบริษัท - ติดตามลูกค้าและประสานงาน เพื่อจบการขายให้ได...

Flash Express
3 Position
Salary 15,000
20 Apr 18
5 . พนักงานขาย สาขาพิษณุโลก (Sales Representative) รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้า หาลูกค้าจากช่องทางต่างๆ - แนะนำธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย - ทำการเจรจา ติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายการบริการของบริษัท - ติดตามลูกค้าและประสานงาน เพื่อจบการขายให้ได...

Flash Express
3 Position
Salary 15,000
20 Apr 18
6 . พนักงานขาย สาขาขอนแก่น (Sales Representative) รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้า หาลูกค้าจากช่องทางต่างๆ - แนะนำธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย - ทำการเจรจา ติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายการบริการของบริษัท - ติดตามลูกค้าและประสานงาน เพื่อจบการขายให้ได...

Flash Express
3 Position
Salary 15,000
20 Apr 18
7 . พนักงานขาย สาขาเชียงใหม่ (Sales Representative) รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้า หาลูกค้าจากช่องทางต่างๆ - แนะนำธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย - ทำการเจรจา ติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายการบริการของบริษัท - ติดตามลูกค้าและประสานงาน เพื่อจบการขายให้ได...

Flash Express
3 Position
Salary 15,000
20 Apr 18
8 . Supervisor (สาขาบางบัวทอง , สาขาบางนา)
- จัดงาน จัดเส้นทาง วางแผนการวิ่งรถในแต่ละวัน - ติดตามงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางงาน เช็คเวลาเข้าออกงาน ควบคุมดูแลสมาชิกในทีม - ทำหน้าที่แคชเชียร์ เก็บ...

Flash Express
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Apr 18
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (Account AR)
- ดูแลลูกค้าให้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าของบริษัท Flash Express - ดูและตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้า และ ทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างเหมาะสม - ทำการเรียกเก็บเงินลูกค้าให้เป็นไปอย่า...

Flash Express
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Apr 18
10 . พนักงานขาย สาขาเกาะสมุย (Sales Representative) รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้า หาลูกค้าจากช่องทางต่างๆ - แนะนำธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย - ทำการเจรจา ติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายการบริการของบริษัท - ติดตามลูกค้าและประสานงาน เพื่อจบการขายให้ได...

Flash Express
3 Position
Salary 15,000
20 Apr 18
11 . พนักงานขาย สาขาอุบลราชธานี (Sales Representative) รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้า หาลูกค้าจากช่องทางต่างๆ - แนะนำธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย - ทำการเจรจา ติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายการบริการของบริษัท - ติดตามลูกค้าและประสานงาน เพื่อจบการขายให้ได...

Flash Express
3 Position
Salary 15,000
20 Apr 18
12 . Admin Officer
- ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานทุกสาขา ในเรื่องของสถานที่ทำงาน การประสานงานกับฝ่ายอาคาร หรือ ผู้ให้เช่าสถานที่ - ดูแลและจัดหา เครื่องใช้สำนักงาน สำหรับสำนักงานใหญ่และสาขา - ดูแลในส่วนของแม่บ้า...

Flash Express
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Apr 18
13 . Cashier ( ขอนแก่น ) รับสมัครด่วน !
- คิดเงินสาขา - คำนวณยอดเงินรวม - โอนยอดเงินเข้าบัญชีบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Flash Express
1 Position
Salary 13,000
20 Apr 18
14 . Customer Service Supervisor
• Work with Customer Service Manager to communicate and implement the approved procedure for handling and resolving traces in accordance to Flash policies and country’s requirement and thereafter ensu...

Flash Express
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Apr 18
15 . พนักงานขาย ประจำกรุงเทพ (Sales Representative)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้า หาลูกค้าจากช่องทางต่างๆ - แนะนำธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย - ทำการเจรจา ติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายการบริการของบริษัท - ติดตามลูกค้าและประสานงาน เพื่อจบการขายให้ได...

Flash Express
10 Position
Salary 15,000
20 Apr 18
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs