JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการประสานงาน
คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร

บริษัท มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
2 . PR/ประชาสัมพันธ์
บริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานอีเว้นท์ งานสัมมนา/เพิ่มฐานการตลาด สร้างยอดขายผ่านทางสื่อต่างๆ

บริษัท มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
18 Jul 19
3 . Marketing Executive/นักบริการการตลาด
วางแผน ควบคุมดูแล และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมการตลาด เช่น การจัด Promotion งาน Event ต่างๆ

บริษัท มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 18,000 ขึ้นไป
18 Jul 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs