JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าคลังสินค้า รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการและควบคุมการเบิก จ่ายสินค่า ทั้งหมดและดำเนินการจ่ายสินค้า 2. บริหารจัดการและดำเนินการควบคุมการรับสินค้า 3. ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการรับ การจ่าย ตลอดจนการคืนสินค้า...

บริษัท โจนส์สลัด จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป
19 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบในส่วนการรับสินค้า จัดสินค้า นับสินค้า - ตรวจสอบการลงข้อมูลสินค้าในเอกสาร Stock Card - รับผิดชอบจัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ การจัดเรียงสินค้าตามระบบ FIFO - ตรวจนับสินค้าเทียบกับเอกสาร S...

บริษัท โจนส์สลัด จำกัด
1 Position
Salary 13,000 ขึ้นไป
19 Aug 19
3 . พนักงานประจำร้านสาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว ด่วน
ดูแลลูกค้า ทำออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่ง เสริฟ บริการลูกค้า

บริษัท โจนส์สลัด จำกัด
6 อัตรา
Salary 12,000 ++
19 Aug 19
4 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน รับสมัครด่วน !
1. บริหารร้านสาขา 2. ดูแลพนักงาน 3. บริหารจัดการยอดขาย ต้นทุนสินค้า 4. ระบบสต๊อคสินค้า 5. ระบบค่าใช้จ่ายต่างๆในสาขา

บริษัท โจนส์สลัด จำกัด
5 Position
Salary 18,000 - 25,000 ++
19 Aug 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs