JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . Maintenance Supervisor
- ควบคุมดูแลสภาพของรถขนส่งให้อยู่ในสภาพดี ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานทุกวัน - จัดการตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆ ของรถขนส่ง - บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
16 Jan 19
2 . Safety Officer / จป. (สัตหีบ) รับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ 2. ตรวจสอบ คุวบคุม แก้ไขและประเมินความเสี่ยงในการทำงาน 3. จัดอบรมหรือให้คำแนะนำลูกจ้างเกี่ยวกั...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
16 Jan 19
3 . Programmer
1. เขียนและแก้ไขโปรแกรมและรายงานในระบบ ERP ของบริษัท 2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ERP และโปรแกรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3. ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาโปรแกรม ERP. 4. สำรอง Source Code ต่างๆของระบบ ERP...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
16 Jan 19
4 . Engineer Administrationรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารของแผนกวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดทำใบเสนอราคา เปิด PR, ติดตาม PO ฯลฯ 2. จัดทำ invoice, Budget, Cost 3. สนับสนุนด้านเอกสารงานประมูลโครงการของบริษัท 4. สนับสนุนงานทางเทคนิค 4...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 23,000
16 Jan 19
5 . Payroll Officer
-จัดทำเงินเดือนและรายได้อื่นๆ ของพนักงาน (โปรแกรม B-Plus) -ตรวจสอบใบลงเวลา Time sheet, OT, เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน -จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือนและรายได้อื่นๆ ของพนักงาน -จัดทำภาษี...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
16 Jan 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs