JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . Senior Administration Office (บริษัทในเครือ)
- ดูแลรับผิดชอบงานบริการด้านธุรการทั้งหมด เพื่อให้การปฎิบัติงานประจำวันมนสำนักงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆได้ดี - ร่วมวางแผน ปรับปรุงระบบงานเพื่อให้การทำงานมีปร...

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000
14 Jun 19
2 . General Manager (บริษัทในเครือ)
1.บริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ต่ำกว่า 10 สาขา 2.วางแผนการขายและการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.วางแผนการดำเนินงานของทางร้าน และควบคุมต้นทุนเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.เพิ่มมาตราฐานก...

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 150,000 - 200,000 บาท
14 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส (สายงานร้านอาหาร) ด่วน
1. วางแผนสื่อสารทางการตลาด เช่นโปรโมชั่น,การโฆษณา,กลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ควบคุมและดูแลการสื่อสารทางการตลาดทั้งหมดที่ออกจากองค์กรถึงลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 3. ประสา...

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000-40,000 บาท
14 Jun 19
4 . พนักงานแคชเชียร์ (สาขาอารีย์)รับสมัครด่วน !
- สรุปและปิดยอดการขายในแต่ละวันได้ - ตรวจสอบความเรียบร้อยของเคาน์เตอร์เก็บเงิน

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary 12,000
14 Jun 19
5 . วิศวกรออกแบบโครงสร้างรับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงและดูแลป้ายสื่อโฆษณา -คำนวณงานโครงการ ออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคา หาผู้รับเหมาได้ -วางแผนการทำงานในทีม -สามารถทำงาน จ-ส. เวลา 09.00-18.00 น. ได้ (บริษัทที่สังกัด คือ บริษัท ยูบีจี มีเดีย...

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-35,000บาท
14 Jun 19
6 . Head Chef (เชฟ อาหารไทย-ฟิวชั่น)
- คิดสูตรอาหาร และออกแบบเมนูใหม่ๆ สำหรับร้านอาหารและงานสำคัญต่างๆ - วางแผน และคำนวณราคาของแต่ละเมนู คำนวณรายรับรายจ่ายโดยรวม - ดูแลความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร - ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร...

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary 50,000 บาท ขึ้นไป
14 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่หาป้ายโฆษณา (บริษัทในเครือ)
- สำรวจและติดต่อหาสถานที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงป้ายโฆษณา - ประสานงานกับเจ้าของที่ในด้านต่างๆ อาทิ การขอเช่าสถานที่กับเจ้าของที่, การต่อสัญญาเช่า, การขอเอกสารเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการขออนุญาติก่...

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 18,000 บาท
14 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส/เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่ สาทร ด่วนมาก)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล - ด้านกำลังคน สรรหา สัมภาษณ์พนักงาน - อัพเดท jobสมัครงาน Facebook ,อัพเดทผังโครงสร้างอัตรากำลังคน - จัดทำเอกสารใบสมัครพนักงาน - จัดกิจกรรม และดูแลสวัสดิการ ตำแหน่งเจ้าห...

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary 27,000 - 35,000
14 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (บริษัทในเครือ)
-รับจองห้องคาราโอเกะ -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร -รับโทรศัพท์ จัดเอกสารจดหมายให้แต่ละแผนก -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-17,000 บาท
14 Jun 19
10 . พนักงานเสิร์ฟ (สาขา อารีย์)
- คอยบริการ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า - จดจำรายการอาหาร - หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส่ พร้อมให้บริการ - คอยแก้ปัญหาและช่วยเหลือ เมื่อลูกค้าต้องการ

บริษัท เออร์เบิร์น บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป (รวมรายได้อื่นๆ)
14 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs