JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . Sales Executive
• เสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมาย • ติดต่อประสานงานลูกค้าเก่า,ติดตามลูกค้าหลังการขาย • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา • ติดตามสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเพื่อให้ได้สินค้าตามเวลาที...

บริษัท คงธนา เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าสึกหรอ
21 Jul 19
2 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
- ยกและตรวจนับสินค้าขึ้นรถให้ถูกต้องตามใบงาน - ส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คงธนา เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือประสบการณ์
21 Jul 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs