JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สโตร์
ตรวจนับจำนวนสินค้า หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง จัดเตรียมสินค้าตามใบขอเบิก หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บสินค้าที่ตรวจสอบแล้ว เก็บเข้าพื้นที่ ที่กำหนด ดูแลการเบิกจ่ายสต๊อก ตรวจนับสินค้าคงคลัง...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ขาย/Sales (อสังหาริมทรัพย์)รับสมัครด่วน !
ดูแลด้านการขาย ได้แก่ ให้ข้อมูล แนะนำโปรโมชั่น ทำการตลาด พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดการขาย "สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว" ณ บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด เลขที่ 43/30...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
23 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด/ Marketing Onlineรับสมัครด่วน !
- วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท - ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด - จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย "สถานที่ปฏิบัติงาน" เลียบท...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jul 19
4 . Foreman (โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jul 19
5 . วิศวกรโครงการรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 2. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับข...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs