JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . Admin Online
เวลาทำงาน ตั้งแต่ 14.00 - 24.00 น. (10 ชม.รวมพัก 1 ชม.) ใช้งาน Social Media ได้ดี

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา (ด่วนที่สุด)
Salary รายวันๆ ละ 375 บาท
25 Apr 19
2 . เจ้าหน้าคลังพัสดุ
ดูแลงานทางด้านคลัง เบิกจ่าย และควบคุมสต๊อก

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา (ด่วนที่สุด)
Salary ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 Apr 19
3 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายใน และภายนอกให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา รวมถึงระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ (ซิลเลอร์แอร์) 2.จัดทำรายงานและบันทึก การตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา...

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา
Salary ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 Apr 19
4 . พนักงานขับรถ / ส่งเอกสารรับสมัครด่วน !
ขับรถส่งเอกสาร/ส่งของ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา
Salary ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 Apr 19
5 . PR Sale (ประจำคลินิก สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต)
ประชาสัมพันธ์ครอสความงาม และเปิด-ปิดการขาย

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Apr 19
6 . PR Sale (ประจำคลีนิก สาขาเซ็นทรัลพระราม 2)
ประชาสัมพันธ์ครอสความงาม เปิด-ปิดการขาย สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ เลอลักษณ์คลินิก สาขาเซ็นทรัลพระราม 2

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Apr 19
7 . PR Managerรับสมัครด่วน !
1.ดูแลความเรียบร้อยในแผนก รวมถึงการสอนงานให้พนักงานใหม่ในแผนกที่รับผิดชอบ 2.รับโทรศัพท์ ประสานงานกับผู้รับบริการ 3.ดูแลเรื่องบริการ Case ที่นัดกับผู้รับบริการกับคุณหมอศัลยกรรม 4.รายงานรวบรวม Case ท...

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา
Salary ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 Apr 19
8 . PR Sale
ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ดูแลและใส่ใจการให้บริการลูกค้า เปรียบเสมือนคนในครอบครัว มิตรสหาย พร้อมทั้งสร้างความประทับใจสูงสุดในการบริการให้กับลูกค้า รวมทั้งสามารถพัฒนาบุคคลิกภาพ การแต่งกาย ให้ดูดีและเ...

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น
25 Apr 19
9 . CRM ลูกค้าสัมพันธ์
ดูแลลูกค้าส่วนหน้า คอยให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้บริการ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Apr 19
10 . หัวหน้าพยาบาล
1.ดูแลพยาบาลประจำห้องพักคนไข้ ดูแลคนไข้ที่พักหลังทำศัลยกรรม 2.ดูแลการทำงานของพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล 3.ทำหัตถการได้

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา (ด่วนที่สุด)
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Apr 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs