JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . นักเทคนิคการแพทย์รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 2.ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ธนาคารเลือด 3.ตรวจสอบ Stock น้ำยา สารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 4.อนุมัติผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ...

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
2 . ผู้บริหารสาขาคลินิกความงาม (สาขาเวสต์เกต) รับสมัครด่วน !
Scope of work 1.วางแผนการบริหารงานสาขาคลินิกความงามให้เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 2.บริหารจัดการดูแลที่ปรึกษาการขาย (ฺBeauty consult)ให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 3.บริหารจัดการด้านงานบริการลูกค้าให้เป็น...

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา (ด่วนที่สุด)
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 Jun 19
3 . ผู้จัดการแผนกผิวหนัง/ความงาม (Skin)
1.สามารถดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ 2.สามารถบริหารทีมงานได้

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา (ด่วนที่สุด)
Salary ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jun 19
4 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายใน และภายนอกให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา รวมถึงระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ (ซิลเลอร์แอร์) 2.จัดทำรายงานและบันทึก การตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา...

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา
Salary ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jun 19
5 . พนักงานขับรถ / ส่งเอกสารรับสมัครด่วน !
ขับรถส่งเอกสาร/ส่งของ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา
Salary ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jun 19
6 . PR Sale (ประจำคลินิก สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต)
ประชาสัมพันธ์ครอสความงาม และเปิด-ปิดการขาย

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
7 . PR Sale (ประจำคลีนิก สาขาเซ็นทรัลพระราม 2)
ประชาสัมพันธ์ครอสความงาม เปิด-ปิดการขาย สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ เลอลักษณ์คลินิก สาขาเซ็นทรัลพระราม 2

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
8 . ผู้จัดการบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
• ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ • ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โด...

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 Jun 19
9 . PR Sale
ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ดูแลและใส่ใจการให้บริการลูกค้า เปรียบเสมือนคนในครอบครัว มิตรสหาย พร้อมทั้งสร้างความประทับใจสูงสุดในการบริการให้กับลูกค้า รวมทั้งสามารถพัฒนาบุคคลิกภาพ การแต่งกาย ให้ดูดีและเ...

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น
18 Jun 19
10 . วิสัญญีแพทย์
1.ประเมินผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัด เพื่อการเตรียมการทำวิสัญญีได้โดยถูกต้องและปลอดภัย 2.พิจารณาผลการตรวจ,ผลการทดสอบและวินิจฉัยความผิดปกติก่อนเตรียมการให้ผู้ป่วยรับการทำวิสัญญี 3.แนะนำผู้ป่วยในเรื่...

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
2 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
18 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs