JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
24 Jun 19
2 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และพนักงานคลังสินค้า 1.รับผิดชอบการจัดการคลังสินค้า ตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา ( ปฏิบัติงานที่คลังสินค้านิคมสินสาคร) ใกล้วัดโคกขาม
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการดีมาก + ค่าทักษะ
24 Jun 19
3 . Sale coordinator (ส่วนงานกระดาษสำนักงาน)เริ่มงานได้ทันที ++ลงทะเบียนจองคิวด่วน++รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวมเอกสารต่างๆ ให้พนักงานขาย 2.จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างและจัดส่งเอกสารทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท 3.จัดทำใบเสนอราคาและสรุปรายงานการขาย 4.รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภาย...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา ( ปฏิบัติงานเสาร์เว้นเสาร์) สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที 18-20 มิย 62
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
24 Jun 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs