JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . Sale coordinator เริ่มงานได้ทันที อายุไม่เกิน 30 ปีรับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวมเอกสารต่างๆ ให้พนักงานขาย 2.จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างและจัดส่งเอกสารทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท 3.จัดทำใบเสนอราคาและสรุปรายงานการขาย 4.รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภาย...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Mar 19
2 . Sale executive (Paper) เพศหญิงเท่านั้นรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการติดต่อให้ความสะดวกในการขายสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด 2.ดำเนินการขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า 3.หาแหล่งข้อมูลจาก...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าน้ำมันรถ+ค่าคอมมิชชั่น
26 Mar 19
3 . ++รับสมัครด่วน++เจ้าหน้าที่คลังสินค้า นิคมสินสาคร 10 อัตรา / เขตสาทร1 อัตรารับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบในการผลิตสินค้าประเภทน้ำยาล้างจานให้ได้ตามใบสั่งผลิตที่กำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.ตรวจนับสินค้าตามรอบที...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
นิคมสินสาคร 10 อัตรา / เขตสาทร 1 อัตรา( ปฏิบัติงานจ-ส 08.30-17.30 )
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
26 Mar 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs