JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Engagement)
1. รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางขององค์กร และจัดสรุปการแก้ไขปัญหา 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงายภายในและภายนอก 3. สำรวจ และสรุปการวัดความพึงพอใจของลูกค้า 4. ให้บริการรับข้อมูลการสั่งซื้อสิน...

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
2 Position
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์กระจาย สำนักงานท่าเตียน
- ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายศูนย์กระจายสินค้า - ติดตามการจัดส่งสินค้า - ประสานงาน ติดตามงานขาย - สำรวจ ตรวจสอบสต็อคสินค้าของศูนย์กระจายสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
3 Position
21 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Accounting Officer ( ท่าเตียน )
- รับผิดชอบในงานด้านบัญชีแยกประเภท และบัญชี AP - จัดทำภาษีของระบบองค์กร - ติดตามงานด้านเอกสารบัญชี - ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก *หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี ระบบ SAP พิจารณาพิเศษ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
21 Aug 19
4 . พนักงานขายประจำศูนย์กระจายสินค้า
-นำเสนอขายสินค้า ผลักดันสินค้าให้แก่ร้านค้า -สรรหาลูกค้าใหม่ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ -เข้าเยี่ยมลูกค้าตามแผนการขาย พร้อมทั้งสนับสนุนการขายให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
5 อัตรา
21 Aug 19
5 . พนักงานขาย กรุงเทพฯ Cash Van Sales
สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ นำเสนอขายสินค้า และแนะนำสินค้าให้กับร้านค้า เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนการขาย ดูแลยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ขายโมเดิร์นเทรด Modern Trade Sales Executive
- ดูแลและบริหารรายการสั่งซื้อจากห้างฯ - ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดต่อเข้าพบ-เยี่ยมลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี - นำเสนอสินค้าใหม่เพื่อวางจำหนายในห้างได้  - วางแผนการจัดราย...

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
21 Aug 19
7 . Graphic Design และออกแบบผลิตภัณฑ์ (นครปฐมและปริมณฑล)
- สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถออกแบบป้ายตามที่ได้รับมอบหมาย - เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถถ่ายภาพ และสเก็ตภาพได้

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-18,000
21 Aug 19
8 . ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า DC Manager (ภาคเหนือ/ภาคกลาง/ภาคใต้)
บริหาร และควบคุมทีมงานขาย วางแผนงานขาย-ขยายตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ออกเยี่ยมเยียน และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า วิเคราะห์ และประเมินผลการขาย รายงานการขายเพิื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ประสานง...

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
21 Aug 19
9 . หัวหน้าแผนกผลิต (โรงงานแม่พลอย) รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานสั่งการและตัดสินใจในอำนาจหน้าที่ เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายที่บริษัทกำหนด 2. รับมอบหมายแผนการผลิตประจำสัปดาห์ 3. ศึกษาแผนการผลิตประจำสัปดาห์ นำไปวางแผน การเตร...

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
10 . พนักงานขาย ต่างจังหวัด Cash Van Sales
สรรหาลูกค้ารายใหม่ ในต่างจังหวัด นำเสนอขายสินค้า และแนะนำสินค้าให้กับร้านค้า เข้าเยี่ยมร้านค้าต่างๆ ตามแผนการขาย เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูแลยอดขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
21 Aug 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs