JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . Asst.Food Court Managerรับสมัครด่วน !
- ร่วมกับผู้จัดการศูนย์อาหาร (Food Court) ในการบริหารจัดการทั่วไปภายในศูนย์อาหาร - ควบคุมอัตรากำลังพนักงานภายในศูนย์อาหาร - บริหารร้านค้าตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด - ดูแลการบริการร้านค้าต่างๆ และการ...

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
5 Position
23 May 19
2 . เจ้าหน้าที่อาวุโสต้อนรับทัวร์/Tourist Relations-Senior Officerรับสมัครด่วน !
- ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติที่มากับรถทัวร์ รถตู้ จากกลุ่มเอเจนซี่ต่างๆ - งานด้านเอกสาร การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติ - รถทัวร์,รถตู้ ...

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 May 19
3 . Information Officer / Operator Officerรับสมัครด่วน !
- ให้บริการแก่ร้านค้าและลูกค้าทั่วไป - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - รับเรี่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าเกี่ยวกับศูนย์การค้า อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาติดต่อด้วยการให้บริการอย่างดีและแก้ไข...

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 May 19
4 . พนักงานช่างอาคารรับสมัครด่วน !
1. บำรุงรักษาและดูแล ระบบวิศวกรรมทั้งหมด,ระบบสาธารณูปโภคในอาคาร 2. บันทึกข้อมูลการทำงานของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกลให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า, ประปา,โทรศัพท์,ระบบแก๊ส แ...

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 May 19
5 . Graphic Designer รับสมัครด่วน !
1. ทำสื่อโฆษณา ออกแบบกราฟฟิก ตัดต่อภาพ วิดีโอ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ออกแบบงานสื่อโฆษณาทั้งทาง offline และ online : สื่อสิ่งพิมพ์ และ social media ต่างๆ line@, facebook, instagram, youtube,...

บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท
23 May 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs