JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  4 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการทั่วไป
1.supportงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและองค์กร 2.supportงานฝ่ายบุคคล 3.งานธุรการเอกสารทั่วไป 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไฟโก จำกัด
1 Position
Salary 13,000-20,000
23 Jul 19
2 . ช่างเทคนิค
ให้บริการงานติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 1. มีใบขับขี่ 2. มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง 3. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และค้...

บริษัท ไฟโก จำกัด
6 อัตรา
Salary 10,000 - 20,000 (ฐานเงินเดือน) ตามข้อตกลง ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบณ์การทำงาน
17 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่แผนก SCM ( สายงาย SCM Logistics )
1. ติดต่อ สั่งซื้อ ประสานงาน ติดตามการนำเข้าสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต 2. จัดทำรายงานสินค้าที่ต้องสั่งซื้อและติดตาม การส่งสินค้าจากต่างประเทศ 3. จัดทำต้นทุนสินค้านำเข้า 4. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ไฟโก จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 (ฐานเงินเดือน) ตามข้อตกลง ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบณ์การทำงาน
17 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิคขั้นสูง / ระดับวิชาชีพ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันต...

บริษัท ไฟโก จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000 (ฐานเงินเดือน) ตามข้อตกลง ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบณ์การทำงาน
17 Jul 19
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs