JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  6 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ ฝ่ายขายรายย่อย
บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อประจำศูนย์ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน จำนวนหลายอัตราเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านสินเชื่อรถยนต์ โดยรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในค...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
7 Position
26 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- จัดการเอกสารทางด้านธนาคาร - รับเรื่องการจ่ายค่างวดเช่าซื้อรถยนต์จากลูกค้า - การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ - ดูเรื่องการ Reconciliation ทางการเงิน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
26 Jun 19
3 . พนักงานติดตามหนี้และบังคับคดี
- บริหารจัดการลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องบังคับคดี - กำกับดูแลบริษัทภายนอกในการติดตามหนี้และฟ้องร้องบังคับคดี - ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการทางกฎหมายและบังคับคดี

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
26 Jun 19
4 . หัวหน้าส่วนงานรีไฟแนนช์
- กำกับดูแลการทำงานของทีมรีไฟแนนช์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นิสสัน - ให้คำแนะนำลูกค้าที่เข้าโครงการรีไฟแนนช์ - ตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์การพิจารณาของทีมงาน ก่อนส่งจดหมายเชิญชวนลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอน...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
26 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่รีไฟแนนช์
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการรีไฟแนนช์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นิสสัน - ตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาเครดิต และออกจดหมายเชิญชวนลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอนของการอนุมัติรีไฟแนนช์ - จัดทำข้อมูลสัญญาเช่าซื้อ...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
26 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
•ดูแลและติดตามบัญชีกับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวดระหว่าง 1-29 วัน ทางโทรศัพท์ •ให้คำแนะนำและบริการพร้อมทั้งแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่างวดค้างชำระให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง •เสนอแนวทางการชำระค่างวดแก่ลูกค้า เพ...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
26 Jun 19
  6 Positions      
Sort By 
Disability Jobs