JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . Sales รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมสินค้าแผนกเครื่องชั่งน้ำหนัก 2. ดูแลฐานลูกค้าเก่าของบริษัท 3. สร้างโอกาส สร้างฐานลูกค้ารายใหม่ 4. รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดให้

บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
4 อัตรา
Salary 16,000++
18 Jul 19
2 . Project Sale Executiveรับสมัครด่วน !
1. ดูแลลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม 2. นำเสนองานโครงการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 3. สร้างฐานลูกค้ารายใหม่ และดูแลลูกค้ารายเก่าของบริษัท

บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
2 อัตรา
Salary 25,000
18 Jul 19
3 . Support & Marketing รับสมัครด่วน !
1. จัดทำ Plan Marketing เพื่อส่งเสริมยอดขายของทีม 2. ดูแลประชาสัมพันธ์ กับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line@, Website 3. มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสื่อเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการตลา...

บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
4 ตำแหน่ง
Salary 18,000++
18 Jul 19
4 . SUPPORT ENGINEERรับสมัครด่วน !
1. เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรมการใช้งานสินค้าทั้ง Hardware/Software 2. ให้คำปรึกษาการใช้งานสินค้าทั้ง Hardware/Software 3. จัดทำเอกสารและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนงานขาย

บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
5 ตำแหน่ง
Salary 18,000+++
18 Jul 19
5 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและขนส่งรับสมัครด่วน !
1. ดูแลแผนกคลังสินค้า 2. วางระบบงานสินค้าขาเข้า สินค้าขาออก และงาน Return 3. จัดเก็บสินค้าภายในคลังทุกคลังให้มีความถูกต้อง 4. บริหารการจัดส่งสินค้าตามกำหนดวันเวลาที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต...

บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 30,000+++
18 Jul 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs