JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบงานซ่อม 2. บันทึกงานซ่อมเสร็จของแต่ละวัน 3. จัดเก็บ, จัดเรียง, จัดวางกระเป๋าที่ซ่อมเสร็จแล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4. ตรวจเช็คความถูกต้องระหว่างเอกสารและตัวกระเป๋าที่ซ่อมเสร็จแล้ว 5. ...

Bonny International Co.,Ltd.
2 Position
Salary 9,750-12,000
22 Aug 19
2 . พนักงานติดรถส่งสินค้า รับสมัครด่วน !
1. ติดรถขนส่งสินค้า เพื่อนำสินค้าไปส่งตามห้างตามที่ได้รับมอบหมาย 2. เช็คสินค้าส่งตามจำนวน สี ไซร์ ที่ถูกต้องตามห้าง 3. นำสินค้าขึ้นรถเตรียมไปส่งทั้งที่ขายและนำกลับมาในกรณีมีของคืน 4. เช็คสินค้ากับพ...

Bonny International Co.,Ltd.
2 Position
Salary 9,750-13,000
22 Aug 19
3 . Brand Executiveรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้) 2. จัดการสต็อกสินค้า และทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชี, คลังสินค้า 3. บริหารจัดการและวางแผนทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขายให้กับบริษัท 4. จัดกิจ...

Bonny International Co.,Ltd.
2 Position
Salary 20,000-30,000
22 Aug 19
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs