JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Officer
1.บันทึกรายการบัญชีแยกตามประเภท 2.จัดทำเอกสารด้านบัญชีต่างๆ ทั้งด้านรับ/ด้านจ่าย 3.ติดตามเอกสารทางบัญชีให้ครบถ้วน 4.จัดทำรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.งานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 25,000
15 Jun 19
2 . Creative / Graphic Designer
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารเสริม - ออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ฉลากสินค้า สติกเกอร์ บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและตรงกับความต้องการของลูกค้า - ออกแบบAd โฆษณา และAdสื่อ -ออกแบบส...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
2 Position
15 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ / Admin
ประสานงานระหว่างฝ่ายขายกับแผนกที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสาร PO/PA ดูแลสต๊อกสินค้า และการเบิกจ่าย ควบคุมการจัดส่งสินค้า ให้ลูกค้า

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 18,000
15 Jun 19
4 . พนักงานขาย (พื่นที่กรุงเทพ,ต่างจังหวัด)
- วางแผนช่องทางการขาย - นำเสนอสินค้าให้สามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ ติดต่อเข้า - เยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ วางแผนการจัดรายการสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย - เจรจาต่อรองภายใ...

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000 - 18,000 +คอมมิชชั่น
15 Jun 19
5 . พนักงานขายช่องทางออนไลน์ (Online Marketing)
1. เสนอขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 2. ปิดการขาย 3. จำทำรายงานสรุปการขายเสนอผู้บังคับบัญชา **มีข้อมูลลูกค้าให้**

บริษัท สตาร์ส ไลน์ แบรนด์ จำกัด
3 Position
Salary 12,000-15,000 (+คอมมิชชั่น)
15 Jun 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs