JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  23 Positions      
Sort By 
1 . สรรหาว่าจ้าง(สาขารังสิต)
สรรหาพนักงาน ทำเอกสาร เข้า-ออก พนักงาน และงานอื่นๆที่มอบหมาย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
2 . ผู้แทนขาย (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.งานหาลูกค้า 1.1.หาข้อมูลลูกค้า (ทางอินเตอร์เน็ต / เยลโล่เพจเจจ / พนักงานของซัพพลายเออร์) 1.2.นำข้อมูลมาจัดกลุ่มประเภท พื้นที่ ระยะทางของลูกค้า 1.3.วางแผนและนัดหมายการเข้าพบลูกค้า 1.4.เตรียมนามบั...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
3 . ผู้แทนขาย (ประจำสาขาบางบัวทอง)
1.งานหาลูกค้า 1.1.หาข้อมูลลูกค้า (ทางอินเตอร์เน็ต / เยลโล่เพจเจจ / พนักงานของซัพพลายเออร์) 1.2.นำข้อมูลมาจัดกลุ่มประเภท พื้นที่ ระยะทางของลูกค้า 1.3.วางแผนและนัดหมายการเข้าพบลูกค้า 1.4.เตรียมนามบั...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
4 . หัวหน้างานบริหารงานติดตั้ง Home Service (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. กำหนดแผนงาน บริหารจัดการ และเป้าหมายในการทำงาน เพื่อมอบหมายงานให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามการทำงาน ประเมิน และสรุปผลการ ทำงานให้เป...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
5 . ผู้แทนขาย (ประจำสาขารังสิต)
1.งานหาลูกค้า 1.1.หาข้อมูลลูกค้า (ทางอินเตอร์เน็ต / เยลโล่เพจเจจ / พนักงานของซัพพลายเออร์) 1.2.นำข้อมูลมาจัดกลุ่มประเภท พื้นที่ ระยะทางของลูกค้า 1.3.วางแผนและนัดหมายการเข้าพบลูกค้า 1.4.เตรียมนามบั...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
6 . รับสมัครผู้จัดการร้าน
ดูโฮม ทู โก “Walk in interview” รับสมัครวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา เวลา 9.00 - 15.00 น. เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการร้าน เพื่อประจำสาขาดังนี้ 1.โลตัสบางนา 2.โลตัสโคราช 3.ปตท.พู...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 22,000-27,000++
19 Aug 19
7 . พนักงานตรวจเช็คสินค้า
รับ-จ่ายสินค้าและ รับคืน-ส่งคืน สินค้าได้ครบถ้วนถูกต้อง,การบริการลูกค้า,การตรวจสอบพิจารณาสภาพของสินค้า,มีส่วนร่วมในการดูแลสต๊อกสินค้าและรักษาทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหาย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
ไม่จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Aug 19
8 . จนท.รักษาความปลอด( รปภ.)
จนท.รักษาความปลอด( รปภ.) -ตรวจสอบบุคคลคนภายในที่เข้ามาติดต่องาน -ให้บริการจราจร รถเข้า-ออก และ จอดรถ -ดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง -ป้องกันและป้องปรามเหตุการณ์หรือผลเสียที่จะเกิดกับผู้ว่าจ้าง -ทำคว...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
ไม่จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์/Telesales(ประจำสาขาอุบลราชธานี)
1.รับผิดชอบยอดขายที่ทางบริษัทกำหนดให้ 2.ติดตามการซื้อสินค้าของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก (Division 2 ) ประจำสาขาบางนาตราด
1.บริหาร ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ ป้ายราคา บาร์โค๊ตการจัดโปรโมชั่นต่างๆ และพื้นที่ในการขายของแต่ละแผนกที่รับผิดชอบ 2. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล บริหารจัดการ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
11 . พนักงานออกแบบ (ประจำสาขารังสิต)
1.วางแผนออกแบบและดำเนินการโครงการงานตกแต่งภายในแต่ละโครงการ 2.ผลิตงานออกแบบตกแต่งภายในแนวความคิดดีไซน์ที่หลายหลายและตรงตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการ 3.ขึ้นแบบ Drawing เป็นภาพ Perpective และนำเสนอแนวความค...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
12 . ผู้จัดการแผนกประกอบและติดตั้งสินค้า (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. กำหนดแผนงาน บริหารจัดการ และเป้าหมายในการทำงาน เพื่อมอบหมายงานให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามการทำงาน ประเมิน และสรุปผลการ ทำงานให้เป...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
13 . ผู้จัดการแผนกเครื่องเครื่องครัวบานซิงค์ (ประจำสาขาขอนแก่น))
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนกเครื่องใช้ภายในบ้าน และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
19 Aug 19
14 . ผู้จัดการแผนกศูนย์บริการคลังสินค้า (ประจำสาขาบางบัวทอง)
1. กำหนดแผนงาน บริหารจัดการ และเป้าหมายในการทำงาน เพื่อมอบหมายงานให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามการทำงาน ประเมิน และสรุปผลการ ทำงานให้เป...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
19 Aug 19
15 . ผู้จัดการแผนกกิ๊ฟช็อป(ประจำสาขาบางนาตราด)
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนกกิ๊ฟช็อป และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บริการที่เกี...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
19 Aug 19
16 . ผู้จัดการแผนกศูนย์บริการค้าปลีก (ประจำสาขาขอนแก่น)
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนกศูนย์บริการค้าปลีก และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บริการท...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก(Division3)ประจำสาขาอุบลราชธานี
1.วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาช่องทางในการพัฒนาลูกค้า 2.วางแผน จัดทำฐานข้อมูล จัดระบบลูกค้า และค้นหาความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อนำเสนอขายสินค้า และโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 3.พัฒนาช่องทางในการสร้างโ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
18 . ผู้จัดการสาขา(ประจำสาขาศูนย์กระจายสินค้า)
1.ควบคุม กำกับ ดูแลภาพรวมงานของฝ่ายค้าปลีกทั้งหมด 2. ควบคุม กำกับ ดูแล และรับผิดชอบเป้ายอดขายทั้งหมดของสาขา ทั้งเงินสด และเครดิต ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำไตรมาส และประจำปี ให้ได้กำไรตามที่ที่บริษั...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
19 . ผู้จัดการแผนกเฟอร์นิเจอร์/สุขภัณฑ์กระเบื้อง/อุปกรณ์สุขภัณฑ์ (ประจำสาขาบางบัวทอง)
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนก และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายส...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
19 Aug 19
20 . ผู้จัดการแผนกเครื่องมือช่าง/กิ๊ฟช็อป(ประจำสาขาบางนาตราด)
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนก และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายส...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
19 Aug 19
21 . ผู้จัดการแผนกสุขภัณฑ์และกระเบื้อง/ตลาดนัดกระเบื้อง(ประจำสาขารังสิต)
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนกสุขภัณฑ์และกระเบื้อง และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บริกา...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
19 Aug 19
22 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกระเบื้องต่างประเทศ(ประจำสาขานครราชสีมา)
1. เพื่อช่วยงานผู้จัดการแผนกกระเบื้องต่างประเทศ ในอำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติงาน ตามที่ผู้จัดการแผนกกระเบื้องต่างประเทศ มอบหมาย 2. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
19 Aug 19
23 . ผู้แทนขาย (ประจำสาขาเชียงใหม่)
1.งานหาลูกค้า 1.1.หาข้อมูลลูกค้า (ทางอินเตอร์เน็ต / เยลโล่เพจเจจ / พนักงานของซัพพลายเออร์) 1.2.นำข้อมูลมาจัดกลุ่มประเภท พื้นที่ ระยะทางของลูกค้า 1.3.วางแผนและนัดหมายการเข้าพบลูกค้า 1.4.เตรียมนามบั...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
  23 Positions      
Sort By 
Disability Jobs