JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . เทรนเนอร์
1.Design Program Training ที่เหมาะสมล่วงหน้า 2.ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย 3.สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล แนวทางแก้ปัญหา ชี้แจงให้ผู้ปกครองและเด็กทราบ 4.จดบันทึก progress ของเด็กในแต...

บริษัท ภัทรรักษา จำกัด
2-4 Position
Salary 15,000+ค่าเทรน
20 Jul 19
2 . ธุรการ
1.คีย์ข้อมูล พิมพ์งาน บันทึกรายการต่างๆ สรุปรายงานการประชุม 2.สรุปบัญชีเงินสดรายวัน 3.บัญชีรายจ่ายรายเดือน 4.รับวางบิล จ่ายเช็ค ใบกำกับภาษี 5.จัดเรียง + ทำสต็อคของออฟฟิศ+แจ้งเบิก 6.ตรวจสอบของที...

บริษัท ภัทรรักษา จำกัด
1 Position
Salary 12,000-14,000
20 Jul 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs