JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . Export Exclusive
1.ยื่นเอกสารการส่งออกสินค้าและติตด่อประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2.ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 4.ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก...

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง
23 Aug 19
2 . พนักงานบริหารข้อมูลตั๋วเครื่องบิน และ ทัวร์
1. บริหารและกรอกข้อมูลตั๋วเครื่องบิน และ ทัวร์ลงในระบบ 2. ตรวจสอบราคา และ Promotion จาก Supplier เพื่อนำมาลงในระบบ 3. ตรวจสอบราคา และ Promotion จาก คู่แข่งเพื่อนำมาเปรียบเทียบ 4. รับโทรศัพท์ลูกค้าแ...

Internet Business Network Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประสบการณ์
23 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารงานวีซ่า
- รับผิดชอบงานตรวจสอบเอกสารการยื่นวีซ่า - ดูแลลูกค้าที่มายื่นและตรวจสอบวีซ่า - ประสานงานกับทางสถานฑูต - รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
23 Aug 19
4 . Sales Executive เครื่องสำอางค์/ อาหารเสริม
- นำเสนอขายสินค้าใหม่ๆ ให้ลูกค้า - จัดทำแผนการขายและหาช่องทางในการขายแบบใหม่ๆ - วิเคราะห์ลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมาย - เข้าพบลูกค้าเพื่อความสัมพันธ์อันดี - วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง

Internet Business Network Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์+ค่าคอมมิชชั่น
23 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขึ้นทะเบียน เคมีและอาหารเสริม (บางนา)
- ติดต่อกับ Supplier ในประเทศและต่างประเทศ - จัดเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - ค้นหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ จาก Supplier ในและต่างประเทศ - จัดทำข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณ...

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
23 Aug 19
6 . R&D เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สาขารามคำแหง)
-พัฒนาสูตรสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้กับลูกค้า -ค้นคว้าหาวัตถุดิบ ส่วนผสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ -จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน -จัดทำเอกสารให้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า -จัดการอบ...

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
23 Aug 19

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
23 Aug 19

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
23 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ Lab
ปฏิบัติการในห้องแล็ปอาหารและเครื่องดื่ม จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ จัดเอกสารและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องต...

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ค่าประการณ์
23 Aug 19
10 . Tour Sales
-เสนอขายแพคเก็จทัวร์ต่างประเทศให้กับลูกค้าทั่วไป -ให้บริการข้อมูลด้านการเดินทางกับลูกค้า -ติดตามและรายงานผลหลังการขายเพื่อรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาใช้บริการซ้ำ

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
11 . System Analyst
-วิเคราะห์ความต้องการ และจัดเตรียมข้อเสนอต่างๆเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางระบบทั้งใหม่และเก่า -แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของระบบเพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานในการพัฒนาระบบ -พัฒนาและติดตามระบบสารสน...

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
12 . Multimedia and Graphic Designer
- Multimedia, VDO & Photo Presentation - Banner and Web Site Structure Design - All Medias Design such as Packaging, Brochure and Sticker etc. - Web Site content and newsletter Management - Php / ...

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
13 . Packaging Designer
- สามารถออกแบบ และ พัฒนา Packaging ต่างๆ ของบริษัทได้ - นำเสนอไอเดียการออกแบบ พร้อมรูปแบบใหม่ๆของบรรจุภัณฑ์ - สำรวจเปรียบเทียบ Packaging ของคู่แข่ง - ดูแลประสานงานกับส่วนงานอื่นๆที่ต้องการออกแบบ ...

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
14 . Content Copy Writer
- ค้นหาข้อมูล และเรียบเรียงใหม่ เพื่อเขียนบทความตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย - ศึกษา ค้นหาข้อมูล และนำมาพัฒนาเนื้อหา บทความต่าง ๆ ให้แตกต่างและน่าสนใจ - รับผิดชอบสร้างสรรค์ และผลิต Content ผ่าน Website...

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
15 . Programmer
1. เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP 2. ใช้งาน HTML , JavaScript, CSS , Bootstrap , XML , JSON 3. ออกแแบบฐานข้อมูลและใช้คำสั่ง MySQL 4. ใช้งาน PHP Framework (Codeigniter Framework)

Internet Business Network Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs