JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ - อาคารสูง คอนโดมีเนียม เงินเดือน 50,000 บาท
• บริหารโครงการและสั่งการต่างๆในโครงการ • วางแผนการใช้วัสดุต่างๆเพื่อกำหนดวันที่ส่งวัสดุถึงโครงการ • ควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และกำหนดเวลาก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน • ประสานงานต่างๆที่สำคัญในโ...

Apple Resources Co.,Ltd.
3 Position
Salary 40,000-50,000
24 Aug 19
2 . R&D Engineer โยธา - รับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่
- พัฒนา ปรับปรุงและหาแนวทางในการพัฒนาวิธีการก่อสร้างของบริษัทให้ดีขึ้น - ประสานงาน จัดทำมาตรฐานและฝึกอบรมการทำงานด้าน Tunnel Form, Auto Climbing Protection และระบบแบบแผนต่างๆ ที่เข้ากับเทคโนโลยี ให...

Apple Resources Co.,Ltd.
2 Position
Salary 25,000-35,000 บาท
24 Aug 19
3 . Assistant IT Chief (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไอทีสารสนเทศ)
- ดูแลงานส่วน Infrastructure, Network, Firewall, และระบบ Server ใน Office และ 8 สาขา - ดูแล ERP บริษัท - ดูโปรแกรมต่างๆให้รองรับกับที่บริษัทต้องการ - ทำ Report รายเดือน - งานอื่นๆที่หั...

Apple Resources Co.,Ltd.
1 Position
Salary 35,000-45,000 บาท
24 Aug 19
4 . ผู้จัดการร้านอาหารไทย (บางรัก) 30,000 บาท ++
·         บริหารจัดการและตรวจสอบความเรียบร้อยภายในร้านอาหาร ·         ควบคุม ดูแล บริหารการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานที่วางไว้ ·         บริหารจัดการต้นทุนการผลิต และยอดขายในแ...

Apple Resources Co.,Ltd.
3 Position
Salary 30,000 - 35,000
24 Aug 19
5 . พนักงานขับรถขนของ
- ขับรถขนส่งของ,วัตถุดิบในแต่ละสาขา หรืออื่นๆให้ไปยังจุดหมายปลายทาง - ดูแล บำรุง ซ่อมแซมรถ - ปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยให้เคร่งครัด - งานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย

Apple Resources Co.,Ltd.
2 Position
Salary 12,000
22 Aug 19
6 . พนักงานเสริฟร้านอาหารไทย
• บริการเสิร์ฟอาหาร รับออเดอร์ • แนะนำเมนูอาหารได้เป็นอย่างดี • รับผิดชอบงานภายในร้านที่ได้รับมอบหมาย

Apple Resources Co.,Ltd.
10 Position
Salary 10,000-13,000
22 Aug 19
7 . Marketing Manager
- รับผิดชอบด้านการวางแผนการตลาดในภาพรวม และวางแผนกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์และจัดการด้านการสื่อสารการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย - พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทั้ง Offline และ Online เพื่...

Apple Resources Co.,Ltd.
1 Position
Salary 50,000 - 60,000 บาท
22 Aug 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (บริษัท ร้านอาหารไทย)
• บริหารและจัดการระบบ HRM และ HRD และมีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน • วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กรทั้งหมด • สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องกา...

Apple Resources Co.,Ltd.
1 Position
Salary 35,000-45,000 บาท
22 Aug 19
9 . ช่างเขียนแบบ
- เขียนแบบก่อสร้าง Shop Drawing และ Clear ก่อสร้าง - เขียนแบบก่อสร้างจริง - ตรวจสอบรายละเอียดของแบบและประสานงานของทุกระบบ - วางแผนการเขียนแบบให้สอดคล้องกับแผนโครงการ - ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตาม...

Apple Resources Co.,Ltd.
2 Position
Salary 20,000-30,000
22 Aug 19
10 . แม่ครัวทำอาหารประจำบริษัท
- จัดเตรียมของและวัตถุดิบทำอาหาร - ทำอาหารให้พนักงานในสาขาทั่วกรุงเทพฯ - ทำความสะอาดหลังทำอาหาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Apple Resources Co.,Ltd.
2 Position
Salary 15,000 บาท
22 Aug 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs