JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรซ่อมบำรุงประจำฝ่ายผลิต (ปฎิบัติงานลำลูกกาคลอง7)
1. จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงเอกสารสนับสนุนงานฝ่ายวิศวกรรม อาทิ รายงานเกี่ยวกับวิศวกรรม คู่มือการทำงาน แบบบันทึกการซ่อม/ทำงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานว...

บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด
2 Position
25 Aug 19
2 . Merchandiser(CVS)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้าเพื่อเช็คสินค้าตาม Pranogram และตรวจสอบการวาง Display และเช็ค SKU 2. จัดเก็บข้อมูลคู่แข่ง เช่น Promotion, การปรับราคา, สินค้าใหม่ที่เจ้าจำหน่ายในท้องตลาด 3. สรุปข้อมูลทั้งหมดโดยจ...

บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด
5 Position
Salary 13,000 บาท++ (ตามประสบการณ์) +ค่าน้ำมัน,ค่าคอมฯ
25 Aug 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs