JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  43 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานบริหารงบประมาณเครือข่าย
1.จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆในสายงานเครือข่ายและบริการให้ความเหมาะสม 2.รับผิดชอบการเบิกและใช้จ่ายงบประมาณหมวดค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานทั้งหมดของสายงานเครือข่ายฯ (Operating expendi...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง(มีโบนัสประจำปีและปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน)
18 Jul 19
2 . ปฏิบัติการบริหารสภาพคล่อง
จัดทำรายการประจำวันธุรกรรมด้านเงินโอน การบริหารสภาพคล่องของธนาคาร ได้แก่ ธุรกรรมเงินโอนผ่านระบบบาทเนต , ระบบ Cash Management, บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (เฉพาะขาเข้า) ผ่านระบบ RIA Financial Servic...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Jul 19
3 . เทเล-ประกันภัยรถยนต์ (Supervisor)
- ท่านจะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลและควบคุมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ของเจ้าหน้าที่ Tele sale ด้านประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าหมายที่กำหนด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
18 Jul 19
4 . หัวหน้าพัฒนาธุรกิจ (RM) สาขาลำปาง
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน / การลงทุน และประกันชีวิตแก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
17 Jul 19
5 . บริหารการขายสินเชื่อเอสเอ็มอีรายย่อย (Relationship Manager SME Samll Business)
รับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อขยายฐานลูกค้าและรักษาการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของธนาคาร ผ่านช่องทางการพบปะลูกค้าโดยตรง หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ขยายและรักษาการ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 Position
17 Jul 19
6 . งานตรวจรับรถ ศูนย์ประมูลรถยนต์บางนา กม.8
รับผิดชอบงานตรวจรับ-ส่ง มอบรถยึด(ทรัพย์สินธนาคาร) และรถประมูล(ทรัพย์สินธนาคาร) รวมทั้งดูแลงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับรถในโกดัง และงานประมูลของศูนย์ประมูลรถยนต์ (บางนา กม.8) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำห...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
17 Jul 19
7 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขานครศรีธรรมราช
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน / การลงทุน และประกันชีวิตแก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง(มีโบนัสประจำปีและปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน)
17 Jul 19
8 . Social Media Marketing
- ตอบคำถามที่ลูกค้าถามผ่าน ช่องทางต่างๆของ ธนาคาร - รับผิดชอบเป้าหมายและทำผลงานขายให้ได้ตามเป้าหมายตามที่ธนาคารกำหนด - ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ปฏิบัติงานโครงการพิเศษอื่น ๆ ตามท...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ + สวัสดิการ
17 Jul 19
9 . บริการลูกค้าเร่งรัด (ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์) สัญญาจ้าง 6 เดือน
มีหน้าที่ เป็นศูนย์รวมในการติดต่อของลูกค้าทางโทรศัพท์ในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ การรับเรื่องเลื่อนนัดชำระ การประสานงานภายในฝ่ายเร่งรัดและภายนอกแผนก และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นลูกค้า รวม...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary มีเงินเดือนประจำ +สวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร
17 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน Bucket
มีหน้าที่ ดูแลและกำกับการทำงานของทีม OA ,ติดตาม ดูแลประสานงานสำนักงานทนายความ,เจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ,ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายธนาคาร

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของธนาคาร
17 Jul 19
11 . พัฒนาธุรกิจสาขา ราชบุรี
ด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ • รักษาและหาลูกค้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามเงื่อนไขของธนาคาร
17 Jul 19
12 . ตรวจสอบสินเชื่อ (Checker Out) ปทุมธานี นนทบุรี
- มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน รวมถึงการให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN, SME, เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกส...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
13 . ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานของ (ทางโทรศัพท์) เช่าซื้อรถยนต์ ให้มีมาตรฐานของการทำงาน การให้บริการ ตามนโยบายขององค์กรที่กำหนด รวมทั้งติดตามหนี้ตามเป้าหมายที่กำหนด และกำหนดหลักการ แนวทาง กระบวนการ และบั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
14 . ตรวจสอบสินเชื่อภาคสนาม (Checker Out)พื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- ให้บริการในการตรวจสอบ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบกิจการ ของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน - ให้บริการตรวจสอบ สินเชื่อเคหะ, P-LOAN, SME, เร่งรัด โดยการออกตรวจสอบนอกสถานที่ พร้อมทั้งถ่ายภาพ,...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
17 Jul 19
15 . พัฒนาธุรกิจสาขา (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคารสาขากระบี่ มีโบนัสประจำปี)
1. รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ 2. รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยให้กับลูก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary มีเงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น+โบนัส
17 Jul 19
16 . พัฒนาและสนับสนุนระบบงานขาย (Sales System Developer and Support)
รับผิดชอบในการสนับสนุนงานและบริหารจัดการ ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานภายใต้การกำกับของสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในกา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
16 Jul 19
17 . การตลาดสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลังสำหรับผู้จำหน่ายยานยนต์
รับผิดชอบงานด้านการตลาดสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลังสำหรับผู้จำหน่ายยานยนต์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยการ เข้าพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเสนอสินเชื่อธุรกิจรถยนต์ ได้แก่ สินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) , สิ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง(มีโบนัสประจำปีและปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน)
16 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ติดตามกรมธรรม์รถยนต์
พนักงานมีหน้าที่ติดตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ลูกค้าเช่าซื้อที่ยังมีภาระผูกพันกับธนาคาร ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย รวมถึงการติดตามค่าเบี้ยกรมธรรณ์ ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของธนาคาร
16 Jul 19
19 . พัฒนาธุรกิจ สาขาพัทยา ศรีราชา (มีเงินเดือน+โบนัส)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามตกลง และมีปรับเงินเดือนประจำปี +โบนัสประจำปี
16 Jul 19
20 . สนับสนุนงานเร่งรัดสาขา (สัญญาจ้าง)
ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการตั้งค่าเพื่อรับชำระ ล้างหนี้พักฯ และ เจรจาพร้อมจัดเตรียมเอกสารกลุ่มลูกค้าเคลมสินไหมและ จบงานรถยึด จัดทำรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 13,000
16 Jul 19
21 . พัฒนาธุรกิจสาขา พัทยาและศรีราชา(ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
22 . จนท.พัฒนาธุรกิจสาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง และมีโบนัสประจำปี
15 Jul 19
23 . เบิกจ่ายและสนับสนุน
• ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ความถูกต้องของประเภทค่าใช้จ่าย ความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิก ความถูกต้องของยอดเงินถูกต้องตามเอกสารและตามอนุมัติ • ตรวจสอบรายการเงินทดรองจ่ายและรายการเคลียร์ทดรองจ่าย ความถ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
15 Jul 19
24 . ธุรการ (สัญญาจ้าง)
1. ดูแลงานเอกสารด้านเช่าซื้อและศูนย์ประมูลรถยนต์ 2. ตวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 3. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary เริ่มต้น13,000
15 Jul 19
25 . งานขายและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประมูลรถยนต์ อุดรธานี
รับผิดชอบงานขายและประชาสัมพันธ์ ของศูนย์ประมูลรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ดูแลและรับผิดชอบงานประมูล ในลานประมูลรถยนต์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ลานประมูล ของศูนย์ประ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
15 Jul 19
26 . บริหารจัดการข้อมูล (MIS Collection) ฝ่าย Collection Development and Support
บริหารจัดการด้านข้อมูลทั้งหมดของธนาคารรายย่อย (Retail Banking) ที่เกี่ยวกับลูกค้า ตลาด ประวัติการชำระ ประวัติการติดตามหนี้และผลการดำเนินงาน โดยจัดให้มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ทันสมัย และสามารถใช้ได้ง่า...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 Position
15 Jul 19
27 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขาเชียงใหม่ และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน / การลงทุน และประกันชีวิตแก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 Position
15 Jul 19
28 . พิธีการสินเชื่อธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไขสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติให้เรียบร้อยก่อนการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า • ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
14 Jul 19
29 . สนับสนุน ทรัพย์สินรอขาย
- จัดทำข้อมูลภาระจำยอม และการจดภาระจำยอม - ตรวจสภาพทรัพย์สินที่รับโอนและซื้อทอดตลาดทั้งหมด - ดำเนินการแบ่งแยกโฉนด, เปลี่ยน นส.3 เป็นโฉนด - จัดหาและจัดจ้างผู้ทำป้ายโฆษณาพร้อมการติดตั้ง,เสนอราคาป้าย ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
14 Jul 19
30 . สนับสนุนเช่าซื้อและศูนย์ประมูล (สัญญาจ้าง 1 ปี สามารถเดินทางไปต่จว.กับทีมได้)
1.การตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีรถยนต์,ค่านายหน้า,ค่าพาหนะ 2.การตรวจสอบเอกสารการสมัครใช้งานDCM 3.การตรวจสอบเอกสารสัญญาให้ความร่วมมือจำหน่ายรถยนต์

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและมีสวัสดิการของธนาคารให้
12 Jul 19
31 . วางแผนกำกับมาตรฐานงานขาย (Sales Governance Planning)
รับผิดชอบรับในการสนับสนุนการวางนโยบายความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกฝ่ายงานภายใต้สายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า ทั้งในรูปแบบ Proactive (การสุ่มหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น) Control & Monitoring (การวิเค...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
12 Jul 19
32 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
- รับผิดชอบกำกับดูแลทีมพัฒนาธุรกิจสาขาในด้านเป้าหมายเงินฝาก, กองทุน, ประกันชีวิต, ประกันภัย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ธนา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
12 Jul 19
33 . เจรจาและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Hire Purchase)
รับผิดชอบดำเนินการเจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา ตามเป้าหมายที่กำหนดและตามนโยบายธนาคารฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • เจรจาหนี้และประนอมหนี้กับลูกค้าเช่าซื้อรถ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
12 Jul 19
34 . หัวหน้าพัฒนาธุรกิจ สาขามหานาค สาขาเยาวราช
รับผิดชอบช่วยงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา(พัฒนาธุรกิจ) ดูแลส่วนงานธุรกิจด้านเป้าหมายเงินฝาก, กองทุน, ประกันชีวิต, ประกันภัยต่างๆ และจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้บรรลุเป้า...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 Position
12 Jul 19
35 . เจ้าหน้าที่บัญชีธุรกิจเช่าซื้อ
- หน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบรายการโอนข้อมูลการบันทึกบัญชีจากทุกระบบงาน กระทบยอดบัญชีพัก-สายเช่าซื้อ, รหัสบัญชี และรายละเอียดประกอบงบการเงินกับงบทดลอง -ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและปรับปรุงรายการบัญชีสิ้นเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
12 Jul 19
36 . ผู้ช่วย Office Manager (สัญญาจ้าง 1 ปี )
- ประจำเคาร์เตอร์ เพื่อต้อนรับผู้ที่มาติดต่อผู้บริหาร และ พนักงานภายใน - ดูแล เวลานัดหมายของผู้บริหาร และห้องประชุมต่างๆ - จัดส่งเอกสารให้แก่พนักงานภายใน - จัดทำกิจการพนักงานสัมพันธ์ให้แก่พนักงา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 12,000-14,000
12 Jul 19
37 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขาสุขสวัสดิ์
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจัดทำแผนก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
12 Jul 19
38 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขามหานาค สาขาเยาวราช
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน / การลงทุน และประกันชีวิตแก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 Position
12 Jul 19
39 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (พื้นที่กทม.และปริมณฑล )
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
12 Jul 19
40 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร พระนครศรีอยุธยา)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
12 Jul 19
41 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร หัวหิน)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- •...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
12 Jul 19
42 . Telesales ประกัน / สินเชื่อ (มีเงินเดือนประจำ)
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ตามรายชื่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - รับผิดชอบเป้าหมายและทำผลงานขายให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ปฏิบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
12 Jul 19
43 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา พัฒนาธุรกิจ (Relationship Manager) สาขา สุพรรณบุรี
- ประชาสัมพันธ์และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น หาลูกค้าเงินฝาก ขายประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร,บริหารและวางแผนการตลาด

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
12 Jul 19
  43 Positions      
Sort By 
Disability Jobs