JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  18 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานงานโครงการภาครัฐประจำศูนย์แจ้งวัฒนะ(TH/ENG/Burmese)
ลักษณะงาน : - เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลภาครัฐ - ช่วยเหลือ ตอบปัญหาการบริการ และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆทางโทรศัพท์ - ประสานงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเหตุและแก้ไขปัญหา ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
50 Position
Salary Call TH 13,000++ / Call ENG 17,000++ / Call Burmese 17,000++
26 Jun 19
2 . Internal Audit Manager
- วางแผน ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี - ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์กร - ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Supervisor)
- สามารถเปิด PO&PR และเข้าใจลักษณะงานของจัดซื้อได้เป็นอย่างดี - จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อ - เป็นตัวแทนของแผนกจัดซื้อในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ - มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ผ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานงานโครงการภาครัฐ ประจำจ.บุรีรัมย์(TH/ENG/Burmese)
ลักษณะงาน : - เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลภาครัฐ - ช่วยเหลือ ตอบปัญหาการบริการ และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆทางโทรศัพท์ - ประสานงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเหตุและแก้ไขปัญหา ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
150 Position
Salary Call TH 12,000++ / Call ENG 17,000++ / Call Burmese 17,000++
26 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุและประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐ ประจำศูนย์ใกล้ BTS สยาม
รับสมัครด่วน!! มากกว่า 100 อัตรา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรับแจ้งเหตุประจำภาครัฐ รายได้เฉลี่ย 15,000-18,000บาท (มีเงินเดือนประจำ 1,4000 บาท + OT + เบี้ยขยัน + รายได้อื่นๆ ) เปิดรับสมัครตั้...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
10 Position
Salary รายได้ 13,000 - 15,000 ต่อเดือน
26 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุและประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐ ประจำศูนย์จตุจักร
รับสมัครด่วน!! มากกว่า 100 อัตรา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรับแจ้งเหตุประจำภาครัฐ รายได้เฉลี่ย 15,000-18,000บาท (มีเงินเดือนประจำ 1,4000 บาท + OT + เบี้ยขยัน + รายได้อื่นๆ ) เปิดรับสมัครตั้...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
100 Position
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000-18,000 บาท/เดือน (เงินเดือนประจำ 14,000+OT+เบี้ยขยัน+อื่นๆ
26 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ประจำโรงพยาบาลชั้นนำ (Thai/Eng)
เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่างๆ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
Salary TH 15,000++ , EN 20,000++
26 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ประจำ จ.บุรีรัมย์ (Eng/Thai/Chinese)
ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่างๆ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ สถ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
80 อัตรา
Salary call thai12,000++ , call eng 15,000++
26 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของธนาคารชั้นนำของประเทศ
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 01 กรกฎาคม 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพั...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
50 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาทขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + เบี้ยขยัน+OT+Incentive+ค่าชม.+ ค่าภาษา)
26 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ภาษาท้องถิ่น อิสาน เหนือ ใต้ ยาวี
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที มาก่อนมีสิทธิก่อนครับ !! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 01 กรกฎาคม 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน :...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000 ++ ขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + OT + Incentive + คำชม + ค่าภาษา)
26 Jun 19
11 . พนักงานขับรถผู้บริหารUrgently Required !
- ขับรถรับ-ส่ง นายไปตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลความสะอาดรถ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุด่วนเหตร้ายทางโทรศัพท์ (ภาษาพม่า, เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว)
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 01 กรกฎาคม 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพั...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน (Salary, Incentive, OT , etc.)
26 Jun 19
13 . พนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์,Telesales, Outbound
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 01 กรกฎาคม 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน :เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพัน...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000++/เดือน (เงินเดือนประจำ+ เบี้ยขยัน+Incentive)
26 Jun 19
14 . Customer Service Representative, International Call Center, English Agent อังกฤษ
- Provide general information relating to Service Business such as Banking & Financial, Airline, Automobile/Transport, Government, Telecom/IT, Consumer Retail, Property. - Handle and resolve custom...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 Positions.
Salary Average income 20,000 - 25,000 Baht (Salary, Incentive, OT , etc.)
26 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ด้าน IT Support,Help desk
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 01 กรกฎาคม 2562 นี้ ห้ามพลาด!!!! ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการข...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 18,000++
26 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ แถว BTS กรุงธนบุรี,สะพานตากสิน,วงเวียนใหญ่รับสมัครด่วน !
Customer service เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ แถว BTS กรุงธนบุรี,สะพานตากสิน,วงเวียนใหญ่,สาทร แถวฝั่งธน สามารถเดินทางได้ สะดวก -รับสาย รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ ,จักรยานยนต์ ผ่านช่องทาง โ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
150 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + เบี้ยขยัน+OT+Incentive+คำชม+ ค่าภาษา)
26 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำภาครัฐ (นนทบุรี) (Eng/Thai)Urgently Required !
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 01 กรกฎาคม 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพั...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000+++ บาทขึ้นไป/เดือน
26 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ และประสานงานสายการบิน, Airline, AgentUrgently Required !
- เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลของสายการบิน เส้นทางการบิน ราคาตั๋ว และโปรโมชั่นของสายการบิน - บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน ปรับเปลี่ยนสถานะการจองตั๋วเครื่องบิน - ช่วยเหลือ แล...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
40 อัตรา
Salary รายได้ TH 15,000 up, EN 25,000 up (เงินเดือนประจำ+รายได้อื่น ๆ)
26 Jun 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs