JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ
- ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ - ให้บริการข้อมูลโปรโมชั่นการซื้อสินค้า - รับเรื่องและช่วยเหลือปัญหาการบริการเบื้องต้น สัมภาษณ์ ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
60 อัตรา
Salary รายได้รวม 15,000 ++ ขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + รายได้อื่นๆ)
26 Mar 19
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ประจำโรงพยาบาลชั้นนำ (Thai/Eng)
เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่างๆ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
Salary TH 14,000++ , EN 17,000++
26 Mar 19
3 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (Thai nationality ภาษาพม่าและกัมพูชา)
รับเรื่องร้องเรียนพนักงานภายในองค์กรและ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานว...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000
26 Mar 19
4 . Network Engineer ( Specialist )Urgently Required !
- ออกแบบและติดตั้งการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายใหม่เข้ากับโครงสร้างการทำงานระบบเครือข่ายเดิม เช่น เชื่อมต่อ Switch, Firewall, Wan Optimization, Router เป็นต้น - ติดตั้งและแก้ไขระบบเครือข่ายของระบบงาน Cal...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Mar 19
5 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ประจำ จ.บุรีรัมย์ (Eng/Thai/Chinese)
ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่างๆ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ สถ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
80 อัตรา
Salary call thai12,000++ , call eng 15,000++
26 Mar 19
6 . IT Support / Help DeskUrgently Required !
- ให้คำปรึกษาในการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระบบ Call Center, Server,PC - จัดทำ Report รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นกับ System, Hardware - รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น - Support งานด้านข้อมูลให...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Mar 19
7 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของธนาคารชั้นนำของประเทศ
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 01 เมษายน 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
50 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาทขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + เบี้ยขยัน+OT+Incentive+ค่าชม.+ ค่าภาษา)
26 Mar 19
8 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ภาษาท้องถิ่น อิสาน เหนือ ใต้ ยาวี
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที มาก่อนมีสิทธิก่อนครับ !! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 01 เมษายน 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็น...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000 ++ ขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + OT + Incentive + คำชม + ค่าภาษา)
26 Mar 19
9 . พนักงานขับรถผู้บริหารUrgently Required !
- ขับรถรับ-ส่ง นายไปตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลความสะอาดรถ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 Mar 19
10 . เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุด่วนเหตร้ายทางโทรศัพท์ (ภาษาพม่า, เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว)
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 01 เมษายน 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน (Salary, Incentive, OT , etc.)
26 Mar 19
11 . Trainer Supervisor ( กรุงเทพฯ และ จ.บุรีรัมย์ )Urgently Required !
- ทำการฝึกอบรมผู้เข้ารับอบรมตามหลักสูตรการอบรมที่กำหนดไว้ โดยสามารถดำเนินการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างประสิทธิภาพ - จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และข้อสอบการวัดและประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Mar 19
12 . Customer services Telesale Outbound สินค้าอุปโภคบริโภค (นนทบุรี)
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 01 เมษายน 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน :เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำห...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000++/เดือน (เงินเดือนประจำ+ เบี้ยขยัน+Incentive)
26 Mar 19
13 . Customer Service Representative, International Call Center, English Agent อังกฤษ
- Provide general information relating to Service Business such as Banking & Financial, Airline, Automobile/Transport, Government, Telecom/IT, Consumer Retail, Property. - Handle and resolve custom...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 Positions.
Salary Average income 20,000 - 25,000 Baht (Salary, Incentive, OT , etc.)
26 Mar 19
14 . เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ด้าน IT Support,Help desk
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 01 เมษายน 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลเ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
Salary เฉลี่ย 15,000++
26 Mar 19
15 . เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ แถว BTS กรุงธนบุรี,สะพานตากสิน,วงเวียนใหญ่รับสมัครด่วน !
Customer service เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ แถว BTS กรุงธนบุรี,สะพานตากสิน,วงเวียนใหญ่,สาทร แถวฝั่งธน สามารถเดินทางได้ สะดวก -รับสาย รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ ,จักรยานยนต์ ผ่านช่องทาง โ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
150 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน (เงินเดือนประจำ + เบี้ยขยัน+OT+Incentive+คำชม+ ค่าภาษา)
26 Mar 19
16 . เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำภาครัฐ (นนทบุรี) (Eng/Thai)Urgently Required !
สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. เริ่มงานวันที่ 01 เมษายน 2562 นี้ ห้ามพลาด!!! ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้เฉลี่ย 15,000+++ บาทขึ้นไป/เดือน
26 Mar 19
17 . Programmer Urgently Required !
- พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ .NET ,C#,PHP,jQuery,Sencha Ext JS,PhoneGAP,VB.NET,CRYSTAL REPORT,HTML5,CSS3,SQL - พัฒนา ปรับปรุง ระบบงานตามข้อกำหนด รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Mar 19
18 . เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ และประสานงานสายการบิน, Airline, AgentUrgently Required !
- เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลของสายการบิน เส้นทางการบิน ราคาตั๋ว และโปรโมชั่นของสายการบิน - บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน ปรับเปลี่ยนสถานะการจองตั๋วเครื่องบิน - ช่วยเหลือ แล...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
40 อัตรา
Salary รายได้ TH 15,000 up, EN 25,000 up (เงินเดือนประจำ+รายได้อื่น ๆ)
26 Mar 19
19 . System EngineerUrgently Required !
- ติดตั้ง ตรวสอบ ดูแล และแก้ไขปัญหาระบบ Call Center, Server, Network, Security, PABX ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ และรองรับการทำงานของระบบ Call Center ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชม. - Support การทำงานขอ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Mar 19
20 . Leader/Supervisor/Manager Call Center ( กรุงเทพฯ และบุรีรัมย์ )Urgently Required !
- ดำเนินการวางแผนและบริหารทีมงานเพื่อสนับสนุนนโยบายจากผู้บังคับบัญชา - ควบคุมระบบการปฏิบัติงานของทีมงาน และพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้คำปรึกษาและให้ความช่ว...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Mar 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs