JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . Engineer (วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
- ตรวจสอบ ตรวจรับระบบไฟฟ้า - ออกแบบและประกอบตู้สำรองไฟฟ้าUPS

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลงในวันสัมภาษณ์
23 Jul 19
2 . ERP Support
-ดูแลการทำงานของระบบERP -พัฒนาระบบ -แก้ไขปัญหาของระบบ -มีความรู้ด้านDynamics AX

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
3 . ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ซ่อม-เปลี่ยน บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้าUPS วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา08.30-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา08.30-12.00 น.

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
4 . Web Admin
- ดูแลเว็บไซต์ ประสานงานกับทีมงาน - ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้งาน - เพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ - ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเว็บไซต์ - ทำหน้าที่ลง...

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
5 . ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ระยอง )
-ซ่อม และติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าUPS

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
6 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย กรุงเทพฯและปริมณฑล หรือต่างจังหวัด(บางครั้ง) สะถานที่ รับ-ส่ง ประจำ พระราม5-สนามบินน้ำ(ติวานนท์40)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงในวันสัมภาษณ์
22 Jul 19
7 . ผลิตและคนขับรถโรงงาน
ตำแหน่งผลิต -ประกอบเครื่องสำรองไฟ ตำแหน่งขับรถโรงงาน -ต้องมีใบขับขี่ประกอบด้วย (มีประสบการณ์ในการขับรถพิจารณาเป็นพิเศษ)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
4 ตำแหน่ง
Salary ตามที่ตกลง
22 Jul 19
8 . Web Developer
-พัฒนา Web Application ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Front-end)- (Back-end)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
9 . Sales Engineer
- นำเสนอสินค้าของบริษัท ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าเพื่อการขาย - เยี่ยมลูกค้าตามแผนที่วางไว้ - ขายสินค้าในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยี - กำหนดวันรับส่งสินค้า และการติดตั้ง - เปิดตลาดสินค้าใหม่ของบริษ...

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs