JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting) สุขุมวิทรับสมัครด่วน !
• สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าจอดรถ ฯลฯ ของผู้เช่า เพื่อส่งเข้า Head Office ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บในแต่ละเดือน • จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่า • โทรสอบถามรับเช็ค พร้อมออกใบเสร็จรั...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ธุรการ
- ตรวจสอบรายงานเงินรับประจำวัน รายได้ค่าห้องรายวัน/รายเดือน - ดูแล/เบิก-จ่าย เงินสดย่อย บันทึกค่าใช้จ่ายลงระบบ เพื่อเบิกชดเชยเงินสดย่อย - ติดตาม/ทวงหนี้ ยอดคงค้างชำระค่าห้องพัก Agent, ค่าห้องพักรายเ...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
14 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ (Pool Attendant)
- ดูแลความเรียบร้อยบริเวณสระว่ายน้ำ - ดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ - สอนว่ายน้ำแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ - สามารถสอน Class เพื่อสุขภาพเช่น แอโรบิค, โยคะ ฯลฯ ได้ (หากจำเป...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
14 Jun 19
4 . HR Officer (Recruit)
- พัฒนาและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ติดตาม และพัฒนาช่องทางในการสรรหาใหม่ๆ ให้ทันต่อยุคสมัย และมีประสิทธิภาพ - ร่ว...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
14 Jun 19
5 . พนักงานขับรถผู้บริหาร(Executive Driver)รับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทำงาน และสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ขับรถไปยังจุดหมายตามคำสั่ง ในลักษณะการขับที่สุภาพ ปลอดภัย โ...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Jun 19
6 . หัวหน้าช่างประจำอาคาร (Sr.Technician) สุขุมวิท
• ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างอาคาร • จัดทำกำหนดการและควบคุมดูแลการปิด/เปิดระบบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลต่างๆ ตามกำหนดการที่วางไว้ • วางแผนงานตรวจ ซ่อมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้ระบบ/อุปกรณ์ไฟฟ้า แ...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Jun 19
7 . แม่บ้าน
- ทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของห้องพัก - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Jun 19
8 . Building Attendant (ผู้ดูแลอาคาร) สุขุมวิทรับสมัครด่วน !
1.ดูแลเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฏระเบียบของอาคาร 2.ควบคุมดูแลการทำงานของรปภ./แม่บ้าน/คนสวน 3.ดูแลความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของอาคาร 4.ตรวจเช็คทรัพย์สิน และดูแลให้อยู่ในส...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
14 Jun 19
9 . QS Engineer , Estimate Engineer (วิศวกรประมาณราคา)รับสมัครด่วน !
- คิดปริมาณงาน และประมาณราคางานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประกวดราคาเพื่อสรุปจัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างผู้รับจ้าง - จัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
14 Jun 19
10 . ช่างประจำอาคาร (Technician)The Parkland บางนา
- ดูแลระบบงานสาธารณูปโภค,ไฟฟ้า,ประปา และแอร์ - ดูแลและซ่อมแซมงานส่วนกลางของคอนโด - ซ่อมบำรุงงานตามแผน PM - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Jun 19
11 . ช่างประจำอาคาร (Technician) พระราม 5รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบดูแล ระบบไฟฟ้า ปะปา, แอร์ ในอาคารสูง ฯลฯ - ทำการซ่อมบำรุง ตาม แผน PM - ซ่อมแซมแก้ไข ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ได้รับแจ้ง

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Jun 19
12 . ช่างประจำอาคาร (Technician) คลองเตย, ทองหล่อ, สุขุมวิทรับสมัครด่วน !
1 ดูแลระบบงานสาธารณูประโภค ไฟฟ้า ประปา แอร์ 2.ดูแลซ่อมแซมงานส่วนกลาง ของคอนโด 3.ซ่อมบำรุงงานตาม แผน PM 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Jun 19
13 . ผู้จัดการอาคาร (Building Manager) สาทร, สุขุมวิทรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน 2.ดูแลเรื่องนิติบุคคล,อาคารชุด,การให้การบริการ,ประสานงานแก้ไขปัญหา การควบคุมการดำเนินการในควบคุมการปฎิบัติงาน ในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฏ ข้อบัง...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Jun 19
14 . พนักงานธุรการ-การเงิน (Building Officer) เอกมัยรับสมัครด่วน !
1. งานเอกสารทั่วไปของนิติบุคคล 2. ประสานงานลูกบ้าน ประสานงานช่าง 3. จัดทำเอกสารสรุปประจำเดือน 4. ทำบัญชีรับ/จ่าย 5. ทำ receive voucher 6. บันทึกและจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย 7. จัดทำรายงานผ...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 Jun 19
15 . พนักงานต้อนรับ (Receptionist) สุขุมวิท,เอกมัยรับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยและผู้มาติดต่อ 2. รับโทรศัพท์ อีเมล และการสื่อสารตัวต่อตัวด้วยกิริยา วาจา ที่เหมาะสมเป็นมืออาชีพ 3. อำนวยความสะดวกในการสมัครรับบริการต่างๆ และให้...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Jun 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs