JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . Marketing Coordinator (Event)
- ประสานงานในเรื่องที่เกียวข้องกับ กลุ่มสปอนเซอร์ / Organizer - ติดต่อประสานงานในส่วนงานที่เกียวข้องภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนกิจกรรม Event ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ - จัดทำรายงาน/ สรุปค่าใช้จ่า...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Feb 19
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน(1 อัตรา)
- จัดทำเอกสารบิลขาย - จัดทำเอกสารวางบิลประจำเดือน/ตามรอบบิลให้ Sale - ออกเอกสารลดหนี้/เพิ่มหนี้ - งานอื่นๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Feb 19
3 . Area Sale Manager (2 อัตรา)
- ดูแลเขตขายและทีมงานขายในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัดสินค้าล้อและยางรถยนต์ - สร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนขาย - แก้ไขปัญหาให้กับทีม และร้านค้า - จัดทำโปรโมชั่น และการส่งเสริมการขายไปยังร้านค้า - สำหรั...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Feb 19
4 . Export Sale Engineer (นักศึกษาจบใหม่)
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีใจรักในการด้านการตลาด -ดูแลลูกค้าในด้านรูปแบบความต้องการของผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขทางเชิงวิศวกรรมตามที่ลูกค้าต้องการ -ประสานงานกับทีมงานที่เกียวข้องเพื่อสรุปข้อกำหนดมาตรฐาน...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Feb 19
5 . Sale Supervisor (ตจว.) 2 อัตรา
-รับผิดชอบในการดูแลการทำงานและยอดขายของทีมขายล้อภาคอีสาน เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด -ดูแลการทำงานของทีม เพื่อให้ได้ได้เป้าหมายของงานตามที่กำหนดไว้ -ดูแลร้านค้า ในเขตที่รับผิดชอบ/สร้างความพึงพอใจ ...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Feb 19
6 . Styling Designer
-ศึกษา concept และข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ประกอบในการออกแบบ สำหรับ New Design -ออกแบบชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย /และออกแบบชิ้นงานตามความชอบภายใน Concept ของผลิตภัณฑ์ที่มี -ติดต่อประสานงานกับฝ่าย engineer...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Feb 19
7 . New Model Engineer
- วางแผนการเตรียมผลิตสำหรับล้อ New model - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อวางแผนงานและติดตามความคืบหน้าของงาน - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยงานผลิต - รับผิดชอบเอกสาร N...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Feb 19
8 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
- ดูแลเรื่องระบบบัญชีต้นทุน มาตรฐานต้นทุนจริง การบันส่วนค่าใช้จ่าย สูตรการผลิต - ดูแลระบบ สินค้าคงเหลือ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ERP - ปิดงบต้นทุนการผลิตรายเดือน/วิเคราะห์ผลต่างต้นทุนจริงและต้นทุนมาตรฐ...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Feb 19
9 . QA Supervisor
รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขและป้องกันปัญหา รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์ระบบการวัด รับผิดชอบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Feb 19
10 . Sale (กทม. / ตจว.)รับสมัครด่วน !
- ขายล้อแม็กซ์+ยางผ่านทาง Dealer ในพื้นที่ ๆ รับผิดชอบ ในส่วนของประจำบริษัท เลนโซ่ วีล จำกัดและบริษัทในเครือ - รักษายอดขายตามเป้าที่กำหนด - ดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - สร้างความสัมพันธ...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
4 อัตรา (กทม. 1 อัตรา, ต่างจังหวัด 3 อัตรา)
Salary ตามโครงสร้าง
20 Feb 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs