JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ดูแลลูกค้าเก่า 2.หาลูกค้าใหม่ 3.จัดทำแผนการตลาดให้ลูกค้า 4.เดินทางไปพบลูกค้าในต่างประเทศ 5.สรุปรายงาน 6.ออกงาน trade fair

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 ขึ้นไป
24 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1. หา Shelf life ผลิตภัณฑ์ 2. ทำ Sensory test ผลิตภัณฑ์เก่า-ใหม่ 3. ทำรายงาน Lab test และ เอกสารต่างๆของแผนก RD และระบบคุณภาพ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
3 . หัวหน้าหน่วย HORECAรับสมัครด่วน !
- ประสานงานในการรับคำสั่งซื้อสินค้า จากกลุ่ม HORECA - เปิดขายสินค้าในช่องทาง HORECA รายใหม่ - เพิ่ม SKU ใหม่ในช่องทาง HORECA รายเดิม - จัดทำรายงานพร้อมสรุปปัญหา ประจำเดือน ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมา...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
4 . พนักงานขาย ตจว (รุ่นใหม่)รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000-13,000+คอมมิชชั่น
24 Jun 19
5 . หัวหน้าไลน์เตรียมรับสมัครด่วน !
1. เพื่ออบรมพนักงานเข้าใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 2. เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. วางแผนอัตรากำลังพนักงานในแต่ละวัน 4. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน - หลั...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000+โอที
24 Jun 19
6 . พนักงานขายหน่วยรถ ตจว. (EV)รับสมัครด่วน !
1.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 1.2 นำเสนอสินค้าใหม่ ให้กับลูกค้า 1.3 หาช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบใหม่รวมถึงหาลูกค้าใหม่ 1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าในสถานที่ของลูกค้า 1.5 ตร...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,500.-
24 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่ผลิตรับสมัครด่วน !
1.ติดตาม,ตรวจสอบการใช้วัตถุดิบ 2.ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายกระบวนการผลิต 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
24 Jun 19
8 . พนักงานขายเครดิต ตจว. รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000-13,000+คอมมิชชั่น
24 Jun 19
9 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. ควบคุมดูแลระบบน้ำ / ลม / Boiler 3. ร่วมศึกษาและนำเสนอแนวทางโครงการต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. สร้าง/ปรับปรุ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 14,000 บาท
24 Jun 19
10 . พนักงานขับรถหน่วยรถ ต่างจังหวัด (6 ล้อ) ( DEN)รับสมัครด่วน !
1.ขึ้น-ลงสินค้า ออกขายต่างจังหวัดวันที่1-25 2.กลับเข้าบริษัท วันที่ 25 คืนของ เคลียร์เอกสารให้บริษัท 3.วันที่30-31 เตรียมขึ้นของ,วางแผนการออกทริป

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,500 + เบี้ยเลี้ยง
24 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs