JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่จัดส่งรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดส่งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย/จัดส่ง

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Mar 19
2 . หัวหน้าขายหน่วยรถเงินสดรับสมัครด่วน !
1.เพื่อบริหารทีมขายเงินสด กระจายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อย ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ 2.เพื่อวิเคราะห์ตลาดและพัฒนายอดขายในกลุ่มร้านอาหาร และโชว์ห่วยขนาดเล็ก 3.เพื่อพัฒนาบุคคลากร และ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Mar 19
3 . หัวหน้าหน่วย QAรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม และวิเคราะห์การตรวจเชื้อจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ตามแผนการที่กำหนด 2. จัดทำ ,แจกจ่าย ,ควบคุมเอกสารที่ใช้ในระบบมาตรฐานของบริษัท 3. ดูแล และควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ QA Line บรรจุ ,QA La...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Mar 19
4 . พนักงานขายหน่วยรถ ตจว. (EV)รับสมัครด่วน !
1.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 1.2 นำเสนอสินค้าใหม่ ให้กับลูกค้า 1.3 หาช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบใหม่รวมถึงหาลูกค้าใหม่ 1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าในสถานที่ของลูกค้า 1.5 ตร...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,500.-
26 Mar 19
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน PPE และสอนการใช้งานให้กับพนักงาน - อบรมพนักงานใหม่ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำรายงานความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการ - จัดทำสต๊อกย...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 - 23,000
26 Mar 19
6 . พนักงานขายเครดิต ตจว. (ใต้ล่าง,ฝั่งอันดามัน ST3)รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000-13,000
26 Mar 19
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงาน,จัดทำเอกสารให้กับลูกค้า 2.จัดทำใบเสนอราคา ให้พนักงานขาย 3.แนะนำโปรโมชั่น,รายละเอียดสินค้า 4.จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า 5.จัดทำรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Mar 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี ( ปฎิบัติงานที่สมุทรสาคร ) รับสมัครด่วน !
1. ดูแลติดตามการเก็บเงินของพนักงานขาย 2. ดูแลเงินสดย่อย 3. จัดทำรายงานการเงิน เช่นรายการรับเงินประจำวัน,รายการตรวจสอบบิลคืน 4. ติดตามตรวจสอบการโอนเงิน 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000-18,000.-
26 Mar 19
9 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กทม. ( BF1-BF2 )รับสมัครด่วน !
1.เข้าเยี่ยมร้านค้าตามแผนขายประจำเดือน 2.เช็คสต๊อกและจัดเรียงสินค้าของร้านค้า 3.คีย์ส่งข้อมูลการขายประจำวัน 4.ส่งเอกสารการขายให้ฝ่ายบัญชี 5.ขายสินค้าตามยอดขายที่มอบหมาย 6.เสนอขายสินค้าในเขตกรุงเท...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Mar 19
10 . พนักงานขับรถหน่วยรถ ต่างจังหวัด (6 ล้อ) ( DEN)รับสมัครด่วน !
1.ขึ้น-ลงสินค้า ออกขายต่างจังหวัดวันที่1-25 2.กลับเข้าบริษัท วันที่ 25 คืนของ เคลียร์เอกสารให้บริษัท 3.วันที่30-31 เตรียมขึ้นของ,วางแผนการออกทริป

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,500 + เบี้ยเลี้ยง
26 Mar 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs