JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  9 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขายหน่วยรถ ตจว. (EV)รับสมัครด่วน !
1.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 1.2 นำเสนอสินค้าใหม่ ให้กับลูกค้า 1.3 หาช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบใหม่รวมถึงหาลูกค้าใหม่ 1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าในสถานที่ของลูกค้า 1.5 ตร...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,500.-
15 Jan 19
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน PPE และสอนการใช้งานให้กับพนักงาน - อบรมพนักงานใหม่ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำรายงานความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการ - จัดทำสต๊อกย...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000
15 Jan 19
3 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
-ส่งสินค้าในกรุงเทพ และปริมณทล -ดูแลและตรวจสอบสภาพรถส่งสินค้า -ตรวจสอบสินค้าและเอกสารในการส่งสินค้าให้ถูกต้อง -ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ รวมถึงแผนกตัวเองเมื่อมีการร้องขอ -...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jan 19

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
15 Jan 19
5 . พนักงานขายเครดิต ตจว. ( ET3,WT3,ST3,NT1)รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,500-12,000
15 Jan 19
6 . หัวหน้าแผนกขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานลูกค้า ต่างประเทศ 2.ประสานงานจัดบู๊ธในประเทศ กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 3.สรุปรายงาน 4.ติดต่อประสานงานShipping เตรียมเอกสารการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตาม...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jan 19
7 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กทม. ( BF1-BF2 )รับสมัครด่วน !
1.เข้าเยี่ยมร้านค้าตามแผนขายประจำเดือน 2.เช็คสต๊อกและจัดเรียงสินค้าของร้านค้า 3.คีย์ส่งข้อมูลการขายประจำวัน 4.ส่งเอกสารการขายให้ฝ่ายบัญชี 5.ขายสินค้าตามยอดขายที่มอบหมาย 6.เสนอขายสินค้าในเขตกรุงเท...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jan 19
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการเบิก-จ่าย วัตถุดิบ แพคเกจจ้ิง 2.การควบคุมสต๊อกแพคเกจจิ้ง และบริหารจัดการตามระบบ FIFO 3.การบันทึกเอกสารประจำหน่วยงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-14,000 บาท
15 Jan 19
9 . พนักงานขับรถหน่วยรถ ต่างจังหวัด (6 ล้อ) ( DEN)รับสมัครด่วน !
1.ขึ้น-ลงสินค้า ออกขายต่างจังหวัดวันที่1-25 2.กลับเข้าบริษัท วันที่ 25 คืนของ เคลียร์เอกสารให้บริษัท 3.วันที่30-31 เตรียมขึ้นของ,วางแผนการออกทริป

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,500 + เบี้ยเลี้ยง
15 Jan 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs