JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  18 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินสำนักงาน (Part Time)
1. ตรวจเช็คทรัพย์สินที่มีตัวตนกับ List ทะเบียนทรัพย์สิน 2. ระบุ ผู้ถือครอง, Location 3. สำรวจความสมบูรณ์ของ Bar Code 4. ถ่ายรูปทรัพย์สิน (ส่วนที่ยังไม่มีรูป) 5. ระยเวลา 3 เดือน เริ่ม 1 กรกฎาคม 256...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
4 อัตรา
Salary 500 บาท/วัน
17 Jun 19
2 . Civil Engineer (ประจำโครงการที่นิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)
- วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบ ประมาณราคา และควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงกา...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
3 . Scheduler Engineer
- ตรวจสอบแผนงานก่อสร้างของทุกโครงการและให้คำแนะนำหากล่าช้า - วิเคราะห์แผนงานก่อสร้างทั้งแผนย่อยและแผนรวม - จัดทำ Report ความคืบหน้าเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *รับจำนวน 4 อัตร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
4 . พนักงานขับรถ (ประจำโครงการเขตกรุงเทพฯ)
** ประจำโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ปากเกร็ด) 1 อัตรา ** ประจำศูนย์ราชการ (แจ้งวัฒนะ) 2 อัตรา 1. ขับรถรับ-ส่งพนักงานและผู้บริหารไปประชุม 2. ปฏิบัติงานออกภาคสนาม 3. สามารถขับรถได้หลากหลายประเภท (ร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
5 . Transportation and Traffic Engineer
- สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจราจร วิเคราะห์ระบบขนส่ง การเดินทางต่างๆ วิเคราห์สภาพการจราจร ผลกระทบด้านจราจร - รวมรวมข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข - ประสานงานโครงการ

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
17 Jun 19
6 . โฟร์แมน / ช่างควบคุมงานก่อสร้าง (งานคอนโด/อาคารสูง โซนกรุงเทพฯปริมณฑล)
โครงการประเภทคอนโด/อาคารสูง ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล - ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้างและสถาปัตถ์ / งานระบบ - Payment จ่ายผู้ร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
7 . Project Engineer / Site Engineer (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล)
รับวิศวกรหลายอัตราประจำโครงการงานคอนโดมิเนี่ยม/อาคารสูง (โซนกรุงเทพฯ - ปริมณฑล) - วางแผนและควบคุมโครงการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบปร...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
8 . Architect (โซนกรุงเทพ-ปริมณฑล)
1) ประจำโครงการคอนโด/อาคารสูง ในโซนกรุงเทพ-ปริมณฑล จำนวน 3 อัตรา 2) ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา - ดูแลแผนงานก่อสร้างและมอบหมายงานให้ทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นตามแผนงานและส่งงานทันตามระยเวลาที่...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
9 . Corporate Legal Counselor
- ดำเนินงานทำนิติกรรมและสัญญาโครงการของบริษัท รวมทั้งสัญญาระหว่างบริษัทในเครือ และหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท - ให้ความเห็นทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดในการปฏิบัติตามสัญญา...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
10 . Draftsman (พนักงานเขียนแบบ)
- เขียนแบบงาน Civil Work เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบประปา ระบบบำบัด ระบบดับเพลิง รวมทั้งอาคารรับน้ำและท่อส่งน้ำของอาคา่ร ถนน โรงงาน เป็นต้น - เขียนแบบงานของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย - ถอด...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 Jun 19
11 . QS Engineer (Mechanical / Electrical / Civil)
- จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา จัดทำเอกสารประกวดราคา - เปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ - ถอดแบบประมาณราคาด้านวิศวกรรม - ตรวจสอบการเบิกเงินของผู้รับเหมา - เข้าร่วมประชุมกับท...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
12 . Structural Engineer (วิศวกรโครงสร้าง)
- Reviewing and analyzing, Prepare structural calculations, drawings, specifications of each component - Liaising with other designers, including architects, to reach agreement about safe designs and...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
17 Jun 19
13 . เลขานุการประจำโครงการ
1. ประสานงานระหว่างเจ้าของงาน ผู้รับเหมาและพนักงานประจำสำนักงาน 2. จัดทำเอกสารหรือทำ Presentation ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งช่วยแก้ไขและตรวจทานร่างให้ถูกต้อง 3. นัดหมายและจัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งข้อ...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
14 . Senior Civil Engineer (Design)รับสมัครด่วน !
ออกแบบรายละเอียด งานโครงสร้าง ออกแบบ ตรวจแบบ และงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Jun 19
15 . Highway Engineerรับสมัครด่วน !
- Involves the planning, design, construction, operation and tunnels to ensure safe and effective transportation of people and goods

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
Salary As standard rate of the company
17 Jun 19
16 . วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)รับสมัครด่วน !
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงก...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
17 . วิศวกรธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineer)
- ศึกษา / ออกแบบ/ ประเมิน / วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ - ออกแบบด้านงานฐานรากของงานเขื่อน/อุโมงค์/ถนน

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
18 . Senior Structural/Bridge Engineer
ดูแลงานออกแบบโครงสร้าง เช่น สะพานข้ามแยก, ทางยกระดับ, รถไฟฟ้า

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary Negotiate
17 Jun 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs