JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  14 Positions      
Sort By 
1 . Cost Engineer
- กำหนดงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม - มีความเข้าใจ สามารถจัดรายงาต้นทุน (Cost report) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันกำหนดเวลา - ติดตาม Process Payment และเปรียบ Cost - วา...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
2 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 2. วางระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบัญชีต้นทุน 3. ปิดงบต้นทุนผลิต 4. กระทบยอดบัญชีสินค้าคงเหลือ 5. จัดทำและวิเคราะห์รายงานต้นทุนการผลิต 6. ปฏิบัติ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
3 . PC King Power สาขาศรีวารี
-พนักงานประจำ รับผิดชอบให้บริการด้านการขายสินค้าและแนะนำข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า -รับผิดชอบในการผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า -แนะนำสินค้...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
4 . Manager of Sale
1. Set sales targets, plan sales and sales operations according to the assigned goals. 2. Summary / analysis of customer data regarding buying behavior and customer needs To provide information to th...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
5 . Photographer
1.การถ่ายภาพสำหรับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ 2.การถ่ายภาพสำหรับแผนก QA / PHO / PHS / DS / TD 3.รับผิดชอบ Catalouge และงานศิลปะ 4.ดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพรวมทั้งห้องถ่ายภาพ 5.การปฏิบัติตาม...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ติดตามแผนการผลิต
ทำหน้าที่ในการติดตามแผนและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
7 . วิศวกรการผลิต
1. ศึกษาและวิเคราะห์ กระบวนการผลิต เพือกําหนดเป็นมาตรฐานการทํางานสําหรับงานตัวอย่าง 2. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพือกําหนดมาตรฐานการทํางานสําหรับงานที่ผลิตของฝ่ายผลิต 3.ควบคุมและติดตาม Request...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
8 . Executive Account Manager
1. Attend domestic fairs and visit customers aboard 2. Implement sales strategies and plans set by Manager. 3.Achieve personal KPI. 4.Support Account Manager in critical or abnormal situations when...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
9 . Account Manager (ฝ่ายขายต่างประเทศ)
1.ติดต่อประสานงาน เสนอราคาสินค้ากับลูกค้า ชาวต่างชาติ ยุโรป อเมริกา และ จีน 2. ตอบคำถามลูกค้า 3. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนะนำทางเลือกพิเศษให้กับลูกค้า เพื่อปดการขายให้ได้ผลกำไรสูงสุด ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.จัดทำแผนการผลิต MPS และ MRP 2.ควบคุมปริมาณ Order ให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต 3.จัดทำแผน Shipment 3 สัปดาห์ให้ฝ่ายผลิต 4.ปรับสมดุลย์การผลิตเพื่อให้เป็นประสิทธิภาพสูงสุด 5.จัดทำรายงาน Shipment ที่ ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
11 . Production Manager
1. Managing Production line to meet company KPIs. 2. Set up yearly budget plan and monitor that it remains according to plan 3. Managing Ensure that products are produced on time , high Productivity...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
12 . Gemstone Purchasing Supervisor
1.ตรวจสอบและเซ็นใบสั่งซื้อใน PO 2.ติดตามสถานะพลอยตั้งแต่เปิดใบสั่งซื้อ คัดพลอย และส่งเข้าสต๊อก 3.ติดตามด้านการเปลี่ยนแปลงราคาพลอยของตลาดและสถานการณ์ ทางการตลาดและรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ 4.ตรวจ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
13 . Production Supervisor
1.วางแผนกำลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทำงานประจำวัน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายแผนกที่กำหนดไว้ 2.ดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ตรงตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนด และสนับสนุนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดป...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
14 . ล่ามภาษาจีน
ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นล่ามแปลภาษา รวมทั้งงานเลขาบางส่วนให้กับผู้บริหารชาวไต้หวัน

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs